Det har med rätta och i åratal påpekats hur de lingvistiska bravader som alliansen i allmänhet och Moderaterna i synnerhet ägnar sig åt har lyckats överta och förvrida innebörden av tidigare vänstermärkta begrepp. Under den ivrige Schlingmanns försyn har ord som det nya arbetarpartiet, arbetslinjen, välfärdens kärna och – alla tiders favorit – utanförskapet ätit sig in i väljarkårens medvetanden. Det en gång så borgerliga honnörsordet frihet talas det däremot tystare om.

Kanske är det inte så konstigt. Effekterna av den högerpolitik de borgerliga velat dölja bakom orden har så sakteliga, alltför sakta, börjat stå klar till och med för borgerliga mediers nyhetsredaktioner.

SvD rapporterade nyligen att den borgerliga regeringens politik har raserat trygghetssystemen. Kaliber berättade i går hur det fria vårdvalet ger sjukvård efter lönsamhet och inte efter behov.

De flesta ”reformer” – som a-kassan, sjukförsäkringen, fas-3, jobbskatteavdraget, rut och vårdvalet – kritiserades från vänsterhåll redan när de sjösattes. Något som ofta, i den mån kritiken bemöttes, avfärdades som omodernt socialistgnäll.

Men trots moderat retorik om motsatsen så har de skattesänkningar och den så kallade arbetslinjen inneburit att den fattigaste tiondelen av befolkningen blivit fattigare än innan 2006. Samtidigt har den rikaste tiondelen sett sina bankkonton fyllas i rasande fart.

På rent Schlingmannskt manér har frihet i nyborgerlighetens tappning kommit att betyda något helt annat än individer och gruppers rätt att kunna leva trygga och meningsfulla liv. Frihet är att kunna köpa en vårdcentral för kompispris, att få köpa den bostad man hyr av allmännyttan till priser långt under marknadsvärdet eller att få besöka vårdcentralen vid minsta snuva.

Individens välgång och lycka beror helt på hen själv, att vara fattig och/eller arbetslös är ett val som fattas utanför några som helst strukturer.

På andra sätt är det svårt att tolka de allt märkligare moderata utspel som duggar genom etern. Tobias Billström som bara kan tänka sig att ge fri sjukvård till ofödda barn till pappersösa eftersom de ”inte kan rå för att föräldrarna fattar dumma beslut”. Statsministern som sopar fördjupad svensk barnfattigdom under mattan med argumentet att barn i andra länder har det mycket värre och förnekar förekomsten av massarbetslöshet eftersom lejonparten arbetslösa inte är ”etniska svenskar mitt i livet”. Hillevi Engström som tycker a-kassan ligger på en ”rimlig nivå” eftersom det ska löna sig att arbeta.

Bara en grupp människor nekas vara sina egna lyckors smeder. För att hålla KD i båten skjuter regeringen upp beslutet om avskaffade tvångssteriliseringar av transpersoner i minst ett år.

Är du tillräckligt röstsvag gäller friheten inte ens din egen kropp. Däremot får du – om du valt att ha råd – gärna köpa andras kroppsliga hushållsarbete med avdrag på skatten.