Bild: Alla dessa bilder, http://yukbog756.blogspot.com/

Carl Bildt är landets utrikesminister. Men Sverige är ett land utan utrikespolitik. Redan under tidigare socialdemokratiska regeringar har Sveriges roll i världen förminskats till diplomati under försiktighetens flagg.

I onsdagens utrikespolitiska debatt gick visserligen Urban Ahlin (s) till attack mot den borgerliga regeringens utrikesdeklaration, vilken karakteriserades som ett "feghetens dokument". Ja, nog är det ett tomt dokument. Bakom dess mångordighet döljs emellertid ett alarmerande mönster.

Uppenbarligen försöker socialdemokraterna nu höja tonläget i den utrikespolitiska debatten. Den tydliga kritiken mot Israel kontrasterar mot den avvaktande hållning som präglade socialdemokraterna under Göran Persson. Arvet från Olof Palme lades då för fäfot. Sverige var förvånansvärt passivt när USA inledde kriget i Irak, medan många andra europeiska länder protesterade. Urban Ahlin var en av uttolkarna av Perssons utrikesdoktrin. Ska den höga svansföringen ses som en socialdemokratisk utrikespolitisk omorientering? Mycket möjligt.

Under Carl Bildts tid i Arvsfurstens palats har utrikespolitiken blivit än mer USA-orienterad. Och Bildts återkomst till svensk politik har förvandlats till något av en personlig internationell turné där UD reduceras till resebyrå. Bildt har nämligen distanserat sig från departementets interna arbetsrutiner. Carl Bildts utrikes odyssé liknar ett försök att lansera sig själv till ett tungt framtida uppdrag i EU. På sin blogg "Alla dessa dagar" meddelar utrikesministern att han tagit in på Bayerischer Hof och ätit middag i Belgrad. Numera är svensk utrikespolitik virtuell.

Bakom detta bildtska sken döljs emellertid ett mönster. Enligt utrikesdeklarationen fäster Sverige "stor vikt vid relationen till USA", vilket är rimligt som världen ser ut. Men i sak är Carl Bildt och den borgerliga regeringen synnerligen undfallande mot den amerikanska supermakten. På besök i Vita huset valde statsminister Fredrik Reinfeldt att "samtala" och "lyssna" i stället för att framföra svenska krav. Och Carl Bildt kritiserade i går inte CIA:s omstridda tortyrmetoder.

I utrikesdebatten föreslog Carl Bildt att Sverige borde delta med trupp i Natos snabbinsatsstyrka. Förslaget är logiskt. Lars Bergquist, Carl Björeman och Karl Erik Lagerlöf har i en debattartikel i Svenska Dagbladet hävdat att undfallenheten gentemot USA i praktiken innebär att Sverige steg för steg smygs in i Nato. Omläggningen av moderaternas försvarspolitik måste analyseras i detta perspektiv.

Carl Bildt skriver i utrikesdeklarationen att den nya ambassaden i Washington "House of Sweden" blir en "viktig tillgång i lansering av Sverige". Kanske lika bra att flytta hela UD dit?