LEDARE »Många lämnar sin arbetsplats med exempelvis en ond rygg och ett stressat hjärta.« Hotell- och Restaurangfacket och Byggnads har kongress. Motionerna är vittnesmål om att svensk arbetsmarknadspolitik behöver stärka arbetarnas ställning. 

Både Hotell- och Restaurangfacket (HRF) och Byggnadsarbetareförbundet har kongress. Det är två förbund som slåss mot prekära och osäkra jobb, men otryggheten tar sig delvis olika uttryck i de två branscherna.

Ett sätt att få kunskap om villkoren är att läsa medlemmarnas motioner till de två kongresserna. Det ger en unik inblick i vad anställda i två LO-förbund anser vara centrala problem.

Ett tema i flera av HRF-motionerna är den orimligt höga arbetstakten, inte minst för dem som städar hotellrum. Förbundsstyrelsen påpekar visserligen att stressen inte bara beror på hur många rum som ska städas, utan också på metoder och tillgång till utrustning. Men det är ändå skrämmande att ta del av vittnesmålen.

Så här skriver HRF-medlemmen Irene Hansson:

»Det är inte någon som kan städa 60 hotellrum/dag och ha en bra arbetsmiljö som det nu är på vissa håll.«

Hon konstaterar vidare att de anställda ofta »bara får 2 minuter på sig att städa ett rum med direktiven att bara ta det som syns«.

Ibland består formuleringarna i motionerna bara av några få rader, men som effektivt fångar vardagen i arbetslivet. Så här beskrivs verkligheten av Carina Ljunggren:

»Det är inte bara sexuella trakasserier som är vanliga i vår bransch. Även hot och osäkra situationer uppkommer ganska ofta.«

Stundtals är motionerna antagna av avdelningar. Avdelning 30 i Mälardalen beskriver konsekvenserna av ett pressat arbete:

»Förhoppningen varje dag, när man går till jobbet är att det ska vara en bra dag. Trots detta lämnar många sin arbetsplats med exempelvis en ond rygg och ett stressat hjärta.«

Rösterna från HRF och Byggnads visar att ännu fler krav behöver komma upp på agendan.

Ett annat stort tema är otrygga anställningar. Avdelning 02 i Stockholm-Gotland hävdar att allmän visstid är en »osäker anställning« som bör tas bort. Avdelning 01 Väst kritiserar istället bemanningsjobben:

»Fler och fler företag har bemanningsföretag inne istället för att anställa egen personal. Detta påverkar den fasta personalen negativt med kvalitésänkning och större arbetsbelastning.«

Även inom Byggnads är stress och osäkra jobb ett återkommande tema. Byggnads Stockholm-Gotland pekar på att missbruket av tidsbegränsade anställningar:

»Arbetsgivare anställer tidsbegränsat även när de behöver personal tillsvidare. Bland unga finns många som inte kan föreställa sig att få en fast anställning.«

Byggnads Skåne motionerar om möjligheten till återhämtning:

»Arbetsbördan är väldigt tung och det finns inte tillräckligt med fritid att vila upp sig på /…/. Vilket resulterar i sämre arbetskvalitet och sämre fritid.«

En viktig fråga är de långa kedjorna av leverantörer. Så här skriver både Byggnads Väst och Byggnads Skåne:

»Dagens byggarbetsplatser tenderar att bestå av allt fler underentreprenörer i många led, och ofta med utländska byggnadsarbetare i anställning i dessa företag. Det är av största vikt att vi som fackförening verkar för en upprätthållen hög organisationsgrad och organiserar våra yrkeskamrater ifrån andra länder.«

Motionerna speglar gemensamma problem inom hotell- och restaurang och byggbranschen, men också branschernas särdrag.

Inom hotell- och restaurang har 40 procent av arbetstagarna en tidsbegränsad anställning, en extremt hög andel. Byggbranschen karakteriseras av många och långa entreprenörskedjor som skapat utrymme för oseriösa arbetsgivare. Byggnads kräver därför att huvudentreprenören ska ta ett större ansvar, men försöker också att bli bättre på egen organisering av byggnadsarbetarna längst ut i kedjorna.

HRF och Byggnads visar att det behövs en kraftfull politik för att skapa hälsosamma och säkra arbetsplatser. Den nya socialdemokratiska handlingsplanen för trygga jobb är flera steg i rätt riktning.

I den finns krav på att allmän visstid ska avskaffas, att upphandlade företag ska följa kollektivavtal, på rätt till heltid, begränsningar av delade turer och stopp för hyvling. Men rösterna från HRF och Byggnads visar att ännu fler krav behöver komma upp på agendan.

Inte minst gäller det att ta vittnesmålen om ökad stress i arbetslivet på yttersta allvar.