Kritik mot uteblivna satsningar på den höga arbetslösheten.

Det mesta var redan känt när finansminister Anders Borgs på torsdagen inledde presskonferensen om budgeten. De enskilt största satsningarna är:

  • Sänkt bolagsskatt från 26 till 22 procent, som kostar staten 16 miljarder kronor.
  • Infrastruktursatsning på totalt 106 miljarder kronor åren 2014–2015. För 2013 blir summan 1,5 miljarder kronor.
  • För att få fler ungdomar i arbete kommer 8,1 miljarder kronor att läggas på praktikplatser, yrkesutbildningar och komvux. Stora delar av satsningarna är dock temporära.
  • 2,1 miljarder kronor ska läggas på att motverka långtidsarbetslöshet.

På presskonferensen fick Anders Borg frågan om hur många nya nya jobb höstbudgeten kommer att ge. Något han inte ville spekulera i, mer än att konstatera att det är “långsiktigt positivt”. Enligt de borgerliga partiledarna kommer den sänkta bolagsskatten att ge en sysselsättningseffekt. Borg menar däremot att det handlar om att bevara redan existerande jobb.

En något oväntad nyhet i budgeten är att finansministern vill “pröva huruvida det är önskvärt att öka flexibiliteten i utgiftstaket”. Anders Borg har tidigare mycket hårdnackat försvarat utgiftstakets nivå.

Ola Pettersson, LO:s chefekonom, twittrar om att det handlar om att “dra på spenderbyxorna i valbudgeten. ”

Höstbudgeten möter redan kritik på olika håll. IF Metall menar att regeringen gör otillräckligt för att motverka den höga arbetslösheten.

– Att inte låta någon del av reformutrymmet komma de arbetslösa och sjuka till del är både omoraliskt och oacceptabelt. Att en arbetslös industriarbetare förlorar halva lönen när företagen gör neddragningar tycks inte bekymra regeringen, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe i ett pressmeddelande.

Dagens Arena uppdaterar löpande om höstbudgeten.