Unga kvinnor har i högre grad gymnasieexamen och ligger därmed bättre till på arbetsmarknaden. Foto: Jonas Bilberg

JOBB Arbetslösheten hos unga stiger för första gången på sex år och i slutet av september var nästan 1 av 10 unga utan jobb. Men fortfarande ligger unga kvinnor bättre till på arbetsmarknaden.

I slutet av förra månaden hade Arbetsförmedlingen 49 000 ungdomar mellan 18 och 24 inskrivna som arbetslösa. Det var 700 fler än vid samma tillfälle förra året, och en ökning med 0,2 procentenheter. Det var första gången sedan 2013 som ungdomsarbetslösheten ökade, och därmed var 9,1 procent av den registerbaserade unga arbetskraften utan jobb.

– Att ungdomsarbetslösheten ökar hänger samman med avmattningen i ekonomin. Ungdomar har oftare osäkrare anställningsformer vilket gör att de kan påverkas i ett tidigt skede när konjunkturen mattas av, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Variationen mellan länen är stor: högst ungdomsarbetslöshet har Gävleborgs län med 14,3 procent, och lägst har Stockholms Län med i princip oförändrade 6,5 procent.  

Arbetslösheten fortsätter dessutom att vara större hos unga män än hos unga kvinnor, även om det ökar i båda grupperna. 10,6 procent av de unga männen och 7,4 procent av de unga kvinnorna var anmälda som arbetslösa i slutet av september.

– Att fler unga män än kvinnor är arbetslösa beror på att de unga kvinnorna i högre utsträckning går klart gymnasiet, vilket hjälper dem att få jobb. De pluggar också oftare på högskola och räknas då inte in i arbetskraften, berättade Sandra Offesson som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen tidigare för Dagens Arena.

Dagens Arena har sökt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för en kommentar, men inte kunnat få någon.