En studie visar att kvinnor som misshandlats av sin partner löper stor risk att utsättas igen, inom en fyraårsperiod. Samtidigt framkommer det att sociala myndigheter i Stockholm, där studien genomförts, arbetar utifrån bristfälliga och ofta hemsnickrade, ovetenskapliga metoder.

Forskarna bakom studien ställer sig frågande till varför inte en övergripande genomlysning av svenska myndigheters arbetsmetoder genomförs, trots att många efterlyst detta. Författarna föreslår Socialstyrelsen som granskare.