Ardalan Shekarabi Bild: Socialdemokraterna
Ardalan Shekarabi Bild: Socialdemokraterna

Regeringen vill underlätta för samverkan mellan ideell och offentlig sektor. Ett alternativ till upphandling ligger på förhandlingsbordet. Ardalan Shekarabi tror på samarbete över blockgränserna.

Det är för svårt för ideella föreningar att konkurrera med kommersiella företag, exempelvis i offentliga upphandlingar. Samtidigt är de ideella krafterna ett viktigt komplement till statliga, kommunala och kommersiella verksamheter.

Det menar civilminister Ardalan Shekarabi och föreslår ny lagstiftning som utgår ifrån modellen IOP, Idéburet offentligt partnerskap, som redan används av ett antal kommuner i Sverige.

– I dagsläget är väldigt många ideella föreningar hänvisade till upphandlingsregelverken och andra modeller som bygger på konkurrens med kommersiella aktörer. Vi behöver regelverk anpassat till samverkan mellan det ideella och det offentliga, säger han.

Det innebär att kommuner i stället för att upphandla ska kunna välja att skriva ett samverkansavtal med ideella aktörer för att få bättre förutsättningar för långsiktighet, exempelvis i arbetet med människor som står långt från arbetsmarknaden. Det är även viktigt då den ideella sektorn kan ha svårt att konkurrera med kommersiella företag i offentlig upphandling.

– Min bild är att kommunerna vill hitta samverkan med ideella sektorn, men många är osäkra och vet inte vad som gäller, säger Shekarabi.

Det ska dessutom finnas möjlighet att införa så kallade ”reserverade kontrakt” för skyddade verkstäder, verksamheter som anställer människor som inte får jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.

Regeringen har precis börjat med ett utredningsdirektiv. Tanken är att den nya lagstiftningen ska vara på plats innan mandatperiodens slut.

– Min uppfattning är att de flesta i riksdagen ser positivt på den ideella sektorn. Det bör finnas möjligheter att samverka över blockgränserna i den här frågan, säger Shekarabi.