“Hållbar frihet” är Stefan Lövfens motsvarighet till Mona Sahlins ”Möjligheternas land”, Göran Perssons ”Gröna folkhem” eller Reinfeldt/Borgs ”Arbetslinjen”. I söndagens sommartal i Vasaparken i Stockholm utvecklade Stefan Löfven ännu en liten bit av konceptet. Det handlade om att underlätta för företag att anställa personal, genom att staten betalar för anställdas andra sjukvecka i stället för arbetsgivaren. På första maj i år var nyheten ett innovationspolitiskt råd, och i Almedalen några hundra miljoner till export av miljöinnovationer.

Kampen mellan regeringen och Socialdemokraterna om vem som kan skruva till den vassaste näringspolitiken fortsätter alltså.

Begreppet ”Hållbar frihet” kan beskrivas som en treklöver med bladen ekologi, ekonomi och sociala frågor. Stefan Löfven fortsätter att ge näring åt mittenbladet, ekonomin. Och det märks att han trivs här. Engagemanget och retoriken lyser upp när han talar om utbildning och infrastruktur. Löfvens trovärdighet, erfarenheter och kunskaper om arbetsmarknaden övertrumfar Reinfeldts och han kan tryggt och kunnigt besvara journalisternas frågor på pressträffen. Löfven lyckas använda sin samarbetsinriktade personlighet i ett statsmannamässigt tal som handlar om hur ”vi tillsammans ska stärka Sverige i den globala konkurrensen”.

Det enda angreppet där Löfven markerar en ideologisk skillnad mot regeringen handlar om utbildningspolitiken. Färre högskoleplatser och lägre krav på gymnasiet är en ”världsunik” och felaktig politik, menar Löfven.

Men det stora samförståndet inom näringspolitiken kan bli ett problem om det som skiljer blocken åt blir ett skruvande i tekniska förslag. Samtidigt som de stora miljonerna i skönt samförstånd går till det näringspolitiska superprojektet Super-jas. Socialdemokraterna måste också så småningom ge besked om sin skattepolitik.

Jobben är viktiga, men om Stefan Löfven och Socialdemokraterna vill framstå som offensiva, måste man se till att de andra två bladen, ekologin och det sociala utvecklas. Stefan Löfven behöver ge besked i de knepiga frågorna: energipolitiken och kärnkraften, nivåerna i socialförsäkringssystemen, vinstuttagen i välfärden, pensionärernas villkor, fördelningspolitiken mellan inkomstgrupper såväl som mellan generationer och kvinnor respektive män.

Arbetet pågår. Leif Pagrotskys skatteutredning tuggar på till december. Vinstuttag i skolor, där partiet är på kollisionskurs med LO, kommer förmodligen avhandlas redan när den parlamentariska utredningen om friskolorna är klar i höst, om inte till partikongressen 2013.

Om Stefan Löfvens treklöver ska blomma måste Socialdemokraterna våga ge besked i fler viktiga framtidsfrågor.