Bild: meritwager.wordpress.com

Adil Hakimjan har haft ett helvete. I går blev hans liv äntligen ljusare när Migrationsdomstolen beslutade att han ska få politisk asyl i Sverige. Domen är politiskt viktig. Till och med globalpolitisk.

Hakimjan är kinesisk uigur. Först torterad i Kina, som flykting i Pakistan såldes han som "terrorist" till USA, passerade tortyrkamrarna i Bagram och hamnade i Guantánamo. När han frigavs i maj 2006 dumpade USA honom i Albanien. Där behandlades han som oberörbar och lyckades ta sig till Sverige för asyl.

Domstolens beslut var oväntat. Domen underkänner helt enkelt Migrationsverkets tidigare beslut att Hakimjan ska utvisas. Beskedet kommer samtidigt som de rättsliga övergreppen under "kriget mot terrorismen" förklaras som avslutade. Under sitt besök i München upprepade den amerikanske vice presidenten Joe Biden den nya administrationens löften: "Amerika kommer inte att tortera. Vi kommer att respektera juridiska rättigheter för alla som anklagas. Vi kommer att stänga Guantánamo."

Ibland sägs att det är USA:s ansvar att "städa upp efter sig". Men en ny rapport från Internationella juristkommissionen visar att länder på alla kontinenter har deltagit. Europa har varit aktiva medlöpare. Förra veckan kritiserade till exempel brittiska Högsta domstolen utrikesdepartementet för att ha mörklagt uppgifter om tortyr av en brittisk medborgare på Guantánamo. Även Sverige bär skuld.

Den amerikanska tortyren är nu väldokumenterad. De som har beordrat den har aldrig hemlighållit sina beslut. Donald Rumsfelds order om tortyr av Muhammad al-Qahtani finns på papper. Metoderna för att knäcka Khalid Mohammed beslutades i Vita husets berömda "Situation room" och alla var där: Cheney, Rice, Powell, Ashcroft. PM:et om tortyr från juristerna John Yoo och Jay Bybee är världsberömt.

Frågan är vad man nu ska göra med de skyldiga? I USA har kongressen gett dem immunitet. Därför uppvaktar det amerikanska Center for Constitutional Rights europeiska regeringar att åtala Rumsfeld för krigsförbrytelser. Ingen har nappat.

De kommer naturligtvis aldrig ställas till svars, eftersom internationell rätt inte kan hävda sig mot imperiets makt. Lagen förlorar mot politiken. Men Obama och Biden kan inte bara säga: nu glömmer vi och går vidare. Uppgörelsen med brotten måste få någon offentlig form, annars kommer de att upprepas redan i morgon. Minsta möjliga krav är att USA tillsätter en stor kommission som i detalj utreder övergreppen och besluten. EU borde göra samma sak.

För Sveriges del blev gårdagens beslut en liten seger i den större striden. Men den var stor för en av de människor som har känt övergreppen in på bara kroppen.