Bloggen

Blogg 09 Mar, 2018

PODD | Avreglerad elmarknad

Veckans Pengar & Politik handlar om konsekvenserna av den avreglerade elmarknaden. Gäst är utredaren Mats Wingborg som nyligen kommit ut med en rapport i ämnet. 

Avsnittet handlar om konsekvenserna av den avreglerade elmarknaden. Det visar sig att avregleringen har lett till en rad konsekvenser, som oligopol, outsourcing och dödsolyckor i spåren av långa underleverantörskedjor. I podden förklaras också den ekonomiska modellen på elmarknaden.

Med Jenny Lindahl & Sandro Scocco, och gästen Mats Wingborg.

Blogg 08 Mar, 2018

Minns dånet från den 8 mars

Den 8 mars hörs ett dån. Det är dånet som uppstår av tusentals små ljud som sker samtidigt.

Ekot av talkörer efter en raspande megafon.
Smattret av tangenter som med glöd dokumenterar, argumenterar, statusuppdaterar.
Dunset av rapporter som släpps och ger bevis svart på vitt om den ojämställdhet som fortfarande präglar vårt samhälle.
Ilskna utrop om att »detta är en dag för kamp, inte gratulationer!« som möter varje överlämnad blomma och »grattis på kvinnodagen!«

Tillsammans bildar alla dessa små små ljud ett dån på den internationella kvinnodagen som väcker din vrede till liv och omvandlar den till gemenskap och styrka. Det är samma dån som hördes under hösten, när tusentals berättelser tog plats genom #MeToo.

Minns det ljudet och den gemenskapen, för det ska bära dig genom de många stora och små kamper som behöver föras under resten av året när vår ilska ska översättas i handling och förändring.

Snart ett halvår efter #MeToo håller vi på att landa i vad det är som behöver göras. Hur gör vi för att det inte ska stannar vid berättelser, utan att det ska få samhällsomvandlande konsekvenser. På årets åttonde mars ordnas otaliga seminarier för att besvara den frågan. 65 av de svenska uppropen gick i tisdags samman i sju gemensamma krav riktade till politiker.

Minns det ljudet och den gemenskapen, för det ska bära dig genom de många stora och små kamper som behöver föras under resten av året..

Mycket av det som framkommit i berättelserna är redan brottsligt. Arbetsgivare är enligt organisatoriska och sociala arbetsmiljöföreskrifter från 2016 skyldiga att agera mot sexuella trakasserier, och dessutom att verka förebyggande.

Men det råder ett gap mellan det som står i lagen och hur kvinnor faktiskt behandlas, både av förövare och av det övriga samhället. Verktygen finns, men tillämpas inte som de ska.

Därför kommer det inte att gå att avsluta #MeToo-revolutionen genom ett penndrag eller med en enskild politisk reform. Patriarkatet är en best med många huvuden. Klipp av ett så står dig tusen åter.

Istället krävs ett träget och systematiskt arbete där vi steg för steg ställer krav på att de som har ett tilldelat ansvar att agera faktiskt också gör det.

  • Krav på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande och att agera kraftfullt mot varje förekomst av sexuellt våld.
  • Krav på att rättsväsendets alla delar ska hantera anmälningar om sexuellt våld rättssäkert, med gedigen kunskap, och med respekt för brottsoffrets integritet.
  • Krav på att människor i vår omgivning ska sluta vara medlöpare i en sexistisk kultur som har våldsamma konsekvenser för kvinnors liv.
  • Krav på att politiken ska se till att det finns tillräckligt med pengar och resurser för att göra verklighet av de lagar de klubbat.

Det är tusen små och stora kamper som behöver föras, och det är både mödosamt och tungt. Hela vår gemensamma uthållighet sätts på prov i ett enda långt maratonlopp. Vi borde inte behöva orka, men det måste vi.

Minns då dånet av vrede, glädje och gemenskap under den 8 mars. Minns känslan av att samla kraft ur ett systerskap. Den här dagen finns till för att vi ska orka kämpa resten av året.

Läs också: Gör inte tiggeriet till en symbolfråga

Här är det verkliga hotet mot välfärden

Åsa Odin Ekman praktiserar på Dagens Arena går just nu ledarskriv, Aftonbladets utbildning för ledarskribenter.

Blogg 05 Mar, 2018

Här är det verkliga hotet mot välfärden

Går du runt och oroar dig för att välfärdsstaten ska gå under på grund av invandringen? Låt dig inte luras av det faktum att samhällsdebatten hakat upp sig som en raspig skiva! Hotet mot välfärden består av något helt annat.

Problemet stavas kompetensförsörjning, eller snarare bristen på densamma. Alltså hur vi ska få tillräckligt många att vilja söka sig till arbetstillfällen inom det offentliga, och dessutom stanna kvar.

På grund av bland annat pensionsavgångar och en åldrande befolkning är rekryteringsbehoven inom välfärdens olika verksamheter enorma. Enligt arbetsgivarna SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, behöver kommunerna och landstingen rekrytera en svindlande halv miljon medarbetare fram till 2023. Utan personal ingen skola, vård, omsorg.

I ljuset av den siffran är det svårt att inte bli oroad av rapporten Personal som stannar som släpptes av Kommunal förra veckan. Enligt en medlemsundersökning som gjorts bland Kommunals medlemmar vill 27 procent av dem som arbetar inom äldreomsorgen inte vara kvar i yrket om tre år.

Dels är detta en ökning med fem procentenheter sedan motsvarande undersökning gjordes år 2012. Dels är siffrorna högst bland de yngre medarbetarna. Ett redan stort problem har alltså alla förutsättningar att växa sig ännu större i framtiden.

Orsakerna är förstås flera, men Kommunals medlemsundersökning ger en tydlig delförklaring. Bland de som vill lämna sitt yrke om tre år brister arbetsmiljön på punkt efter punkt. Det rör sig om allt från att medarbetarna uppger att de har små möjligheter till att påverka arbetsbelastningen till att så många som en tredjedel har svårt att hinna utföra sina arbetsuppgifter inom utsatt tid. Över hälften av de som vill lämna yrket tycker att de har små möjligheter att utvecklas.

Det är inte svårt att förstå varför personalen i en sådan situation söker sig vidare, samtidigt som det skapar ett akut problem för välfärden om yngre medarbetare inte ser en framtid inom sektorn. Om arbetsgivarna inte åtgärdar den bristande arbetsmiljön kommer det att bli omöjligt behålla kompetensen i ett läge då arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft.

Därför är det rätt märkligt att läsa SKL:s rapport Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden som släpptes för en dryg månad sedan.

Därför är det rätt märkligt att läsa SKL:s rapport Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden som släpptes för en dryg månad sedan. I den framgår att SKL är akut medvetna om situationen och de presenterar inte mindre än nio olika strategier för att lösa den. Bland dessa borde rimligtvis en förbättrad arbetsmiljö spela en framträdande roll.

Men icke. Istället nämns arbetsmiljön bara i förbifarten, som om den inte var helt avgörande för att både attrahera och behålla arbetskraft. Istället lägger SKL krutet på att medarbetarna ska arbeta fler timmar och högre upp i åldrarna.

Det är mycket möjligt att det går att lösa en stor del av rekryteringsbehoven genom dessa åtgärder. Men det förutsätter att de anställda både klarar och vill arbeta mer och längre, vilket i sin tur kräver en mer hållbar arbetssituation. Det går inte att komma runt behovet av en bättre arbetsmiljö om man vill behålla de anställda.

Vi måste ha en högre ambition med vårt välfärdsbygge än att äldreomsorgen blir en genomgångsverksamhet med hög omsättning på personal. En sådan situation gör det svårt, om inte omöjligt, att erbjuda en äldreomsorg av den kvalitet som medborgarna förväntar sig.

Detta valår är det viktigt att komma ihåg att kommuner och landsting är politiskt styrda verksamheter. Våra politiker visar just nu stor beslutsamhet vad gäller att markera att de klarar av att upprätthålla lag och ordning. Jag önskar att de kunde visa samma handlingskraft för att säkra kompetensförsörjningen och därmed välfärden.

Åsa Odin Ekman praktiserar på Dagens Arena går just nu ledarskriv, Aftonbladets utbildning för ledarskribenter.

Blogg 02 Mar, 2018

PODD | Stoppa självmorden bland ensamkommande

Nya Människor & Migration handlar om att det är tio gånger så vanligt att ensamkommande flyktingbarn begår självmord än jämnåriga infödda svenskar. Vad kan göras åt situationen?

Det är mer än tio gånger så stor risk att en ung ensamkommande begår självmord än en infödd svensk i samma ålder, visar en ny rapport från Karolinska Institutet.

Vad beror det på att ensamkommande mår så dåligt? Vilka slutsatser kan dras av att tolv personer som tog sitt liv 2017 var ensamkommande från Afghanistan? Vad måste göras för att förhindra självmord och självskadebeteende hos unga ensamkommande?

Människor & Migration gästas av en av rapportförfattarna, Ellenor Mittendorfer-Rutz, som tillsammans med asylrättsadvokaten Ignacio Vita och Arena Idés kommunikationsansvarige Maja Dahl diskuterar rapportens resultat och slutsatser.

Om du som lyssnar på det här samtalet mår dåligt eller känner någon som mår dåligt finns hjälp att få.

Akut 112
Vid akut självmordsrisk och/eller psykisk ohälsa
Tel: 112

Vårdguiden 1177
Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning:
Tel: 1177

Nationella Hjälplinjen
Tel: 020-22 00 60, alla dagar 13-22.

Jourhavande präst
Tel: 112, alla dagar 21-06, och chatt.

Jourhavande medmänniska
Tel: 08-702 16 80, alla dagar 21-06.

BRIS
Tel: 116 111, vardagar 10-21 och lö-sö 14-21. Även chatt.

SPES – SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
Tel: 08- 34 58 73, telefonjour varje dag 19-22.

Kyrkans Jourtjänst
Jourtelefonen 031-800 650 alla dagar kl 06-24.
SOS-brevlåda (webbtjänst)

Mind Självmordslinjen
Tel 90101. Öppet dygnet runt. Chatt.

Blogg 19 Feb, 2018

PODD |Människor & Migration intervjuar David Miliband

65,6 million people have been forcibly displaced from their home and worldwide people are talking about a refugee crisis. Is the crisis to big to handle or are there solutions we haven’t talked enough about yet?

In this bonus episode of Människor & Migration we have the pleasure to interview David Miliband, president and CEO of the International Rescue Committee. Together with Maja Dahl, head of communications at Arena Idé, David Miliband talks about what we need to do to help the people who have been forcibly displaced from their homes. Why is giving refugees money more effective than handing out blankets, clothes and food? How can the resettlement programs set more ambitious goals? Why are so many of todays solutions short term when we know that displacement are a long term problem?
They also discuss the need to change the way we talk about refugees. How the use of expressions like “heavy vetting” and “chain migration” changes the willingness to welcoming refugees. David Miliband describes the changes in the US since Donald Trump became president, and the threat that causes to the International Rescue Committees work in the country.

Prenumerera på podden via iTunesRSSFacebook och Twitter.

Blogg 16 Feb, 2018

PODD | Att kontrollera det okontrollerbara

Idag, den 16e februari släpper Migrationsverket sin senaste prognos. Vilka analyser ligger bakom prognosen och hur tillförlitlig är den?

Människor & Migration gästas av Cecilia Tuvesson från Migrationsverkets omvärldsenhet, tillsammans med Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och Kommunikationsansvarige Maja Dahl pratar Cecilia om hur prognoserna tas fram och vad de kommit fram till. Vilka vägar tar de personer som flyr till Sverige? Vad påverkar vilka vägar de tar? Hur många människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren enligt Migrationsverkets beräkningar?

Blogg 09 Feb, 2018

PODD | Börskraschen från helvetet som gick över på en dag.

Nya Pengar & Politik uppmärksammar att det är 10 år sen börskraschen och att det skedde en minikrasch senast i veckan. Vi förklarar varför börsen och den verkliga ekonomin har olika preferenser. 

Veckans avsnitt av Pengar & Politik handlar om vad som är skillnaden på börsen och på verklig ekonomi. Hur hänger börskurserna ihop med inflation, löneutveckling och vinster? Och varför gillade inte börsen att ekonomin gick ganska bra? Allt det får du svar på av Jenny Lindahl & Sandro Scocco.

Dessutom uppföljning av några av frågorna på förra avsnittet om RUT och ROT.

Blogg 26 Jan, 2018

Veckans graf: 13 procent fler dollarmiljardärer – få är kvinnor

Tidningen Forbes årliga sammanställning av världens miljardärer visar att gruppen växte med mer än 200 personer under 2017. Men bara 11 procent av de allra rikaste är kvinnor.

I slutet av 2017 fanns 2043 dollarmiljardärer i världen, enligt tidningen Forbes sammanställning. Det är en ökning med 13 procent jämfört med 2016 då det fanns 1 810 dollarmiljardärer.

Den absoluta majoriteten av de allra rikaste, nästan 9 av 10, är män. De kvinnliga dollarmiljardärerna ökade från 202 till 227 stycken mellan 2016 och 2017.

Sverige har sammanlagt 31 personer på listan över dollarmiljardärer, varav H&M:s vd Stefan Persson är rikast och hamnar på plats 43.

Flesta dollarmiljardärer av världens länder har USA, med 551 dollarmiljardärer, Kina med 309 och Tyskland med 120 stycken.

Blogg 26 Jan, 2018

Podd | Alla problem med RUT

Pengar & Politik tar itu med RUT, efter att Skatteverket nyligen släppt nya siffror om hur reformen har fallit ut.

Problemet med RUT-avdraget och med de argument som företrädarna använder går igenom en rätt så total sågning i detta poddavsnitt. Något av innehållet i kritiken: Omfördelning sker till välbemedlade i Danderyd, samtidigt som det är dålig arbetsmarknadspolitik.

Podden bjuder också på en genomgång av vilka olika samhällsmodeller som finns i olika länder för att ta hand om så kallade personliga tjänster, så som barnpassning och äldrevård, och varför vår inte passar med RUT-avdrag.

Med: Jenny Lindahl och Sandro Scocco.

Blogg 19 Jan, 2018

PODD |Är medicinska åldersbedömningar rättssäkra?

Har Sverige utvisat barn som felaktigt bedömts som vuxna? Människor & Migration diskuterar rättssäkerheten i medicinska åldersbedömningar.

2015 sökte över 35 000 ensamkommande asyl i Sverige. Hur många av dem som kommer att få uppehållstillstånd i Sverige hänger delvis på hur många av dem som bedöms vara under 18 dagen då de får beskedet. I maj 2016 gav regeringen Rättsmedicinalverket i uppdrag att skyndsamt utöka sin förmåga och kompetens att göra rättssäkra medicinska åldersbedömningar. Sedan våren 2017 har Rättsmedicinalverket tagit över alla medicinska åldersbedömningar och Migrationsverket har beställt nästan 11 000 bedömningar.

I flera artiklar i Svenska Dagbladet har Negra Efendić kunnat avslöja att de metoder som Rättsmedicinalverket använder kraftigt kritiseras av ledande forskare inom området, samt att en stor andel av second opinions går emot ursprungsutlåtandet. Hur pass allvarligt är den kritik som riktas mot RMV och vad består kritiken av? Vilken vikt ska läggas vid second opinions? Vem bär ansvaret?

I det här avsnittet gästar advokaten Emma Persson för att tillsammans med Arena Idés utredningschef Lisa Pelling och kommunikationsansvarig Maja Dahl, reda ut vad som händer med de medicinska åldersbedömningarna.

Prenumerera på podden via iTunesRSSFacebook och Twitter.

Blogg 14 Jan, 2018

PODD | Den politiska ekonomins fem stora dilemman

Pengar & Politik gästas av Per Molander för en diskussion om hans nya bok, Condorcets misstag, och det som kallas den politiska ekonomins fem stora dilemman.

Podden gästas av Per Molander, aktuell med boken Condorcets misstag, för en diskussion om marknadsjämvikt, människans natur, statens roll, kunskapssyn och utbildningsväsende. Den politiska ekonomins fem stora dilemman avhandlas också.

Per Molander har tidigare skrivit bland annat boken Ojämlikhetens anatomi.

Med Jenny Lindahl & Sandro Scocco.

Blogg 05 Jan, 2018

PODD | Säsongsavslutning & årssammanfattning

2017 års sista avsnitt av Pengar & Politik ger en tillbakablick på året som gått och skarpa analyser av det politiska läget i landet.

Pengar & Politik spanar efter de stora trenderna 2017, och hittar det totala genombrottet för GAL-TAN-skalan baserat på Marx reifikationsteori, socialdemokratins trademarkade trygghet och hur de claimat vanligt sunt förnuft och nu får svårt att leverera, samt det Orwellska dubbeltänket – eller som man skulle säga idag: samtidens kognitiva dissonans.

Med Jenny Lindahl, Sandro Scocco & gästen Viktor Barth-Kron

Blogg 15 Dec, 2017

Tove Leffler: Gnäll när det är som bäst

Jag tror ofta att man mår sämre om man tillåter sig att gnälla för mycket. Men att få göra det med likasinnade kan vara både befriande och peppande.

Det börjar närma sig jul och med denna, den trötthet som alltid infinner sig så här års. Det är inte bara mörkret och längtan efter lite sammanhållen ledighet (huruvida jul nu kan betraktas som ledigt?), utan även att denna gudsförgätna månad är så fylld av olika evenemang.

Många av dem väldigt roliga och trevliga, det ska i sanning sägas, men dygnet har ju som bekant fortfarande bara 24 timmar.

I mitt fall har december även kryddats med först en dos springmask (hos barnen) och sedan en rejäl skopa dunderförkylning (även denna hos barnen), vilket inte direkt har minskat tröttheten och stressen.

Men nu ska inte detta bli en blogg om mitt privatliv och hur synd det är om mig.

I stället vill jag hylla ett av de evenemang jag bevistade i går. Det var ett gäng förlagsmedarbetare i Stockholm som sågs på en aw och temat var gnäll. Gnäll om vad som helst.

Jag är i grunden inget fan av gnäll. Jag tror ofta att man mår sämre om man tillåter sig att gnälla för mycket, det är som att det spär på ilskan och frustrationen och bara förstärker denna.

Som missnöje med två stora aktörer som utnyttjar sin makt, men på sikt kommer att döda vår bransch.

Men i just det här fallet var det befriande och väldigt roligt – rent av peppande.

Dessutom vill jag hylla denna form av förlagsöverskridande verksamheter. Det pratas ofta om att den svenska branschen är sluten och ganska ogin. Och med tanke på att detta var det första sådant här gränsöverskridande möte på över två år, kanske det stämmer.

Men jag tror att det är viktigt att man från olika förlag ses och snackar om utbyter erfarenheter. Visst, vi är på ett sätt konkurrenter, men vi är också, och kanske primärt, kollegor som delar utmaningar, motgångar och påfrestningar.

Och egentligen gäller detta alla branscher: man har väldigt mycket att lära av sina konkurrenter. Och om man sluter sig, vägrar dela med sig och vägrar lyssna till andra, kommer det bara straffa en själv i längden.

För då fastnar man lätt i gamla hjulspår, lär sig mindre och blir en stofil i förtid.

Under gårdagskvällen kunde vi utbyta erfarenheter kring returordrar som kommer tidigt, missnöje med en viss stor aktör – eller vänta – två stor aktörer som utnyttjar sin makt, men på sikt kommer att döda vår bransch med sitt stelbenta och kontraproduktiva agerande.

Men det blev också snack om hur man kan arbeta emot detta beteende, hur man kan komma runt det och varför det ändå är så väldigt roligt att jobba med böcker och bokutgivning. För pappersboken är ju inte på något sätt död! Det var en sak jag lärde mig i går.

Så jag uppmuntrar härmed alla mina förlagskollegor till fler kvällar med gnäll och även andra kvällar – inom en snar framtid!

Och er andra uppmuntrar jag att läsa många böcker i jul.

Tove Leffler är förlagschef på bokförlaget Atlas, där hon även gett ut två böcker. 

Blogg 15 Dec, 2017

PODD | Lurendrejeriet om transporter

Nytt avsnitt av Pengar & Politik som tar upp rapporten Under falsk flagg som visar hur vi blir blåsta av finansdepartementets sätt att presentera investeringar i infrastruktur. Matigt avsnitt med många lyssnarfrågor!

I dag investeras mindre idag än tidigare i transportsystemet, men det är svårt att upptäcka när man tittar på regeringens redovisningar över investeringar. Den gröna linjen i diagrammet nedan visar hur mycket vi faktiskt investerar i fasta priser.

Det här ämnet dissekeras av Jenny Lindahl och Sandro Scocco i nya Pengar & Politik.

Transportdiagram

 

Blogg 08 Dec, 2017

PODD | Får de ensamkommande stanna?

Den 27 november presenterade regeringen den överenskommelse som ska öka möjligheten för ensamkommande att få uppehållstillstånd i Sverige. Men vad innebär egentligen överenskommelsen? Det pratar Sanna Vestin, ordförande för FARR om när hon gästar senaste Människor & Migration. 

Vid presskonferensen presenterades sex krav som den ensamkommande måste uppfylla för att kunna få sitt beslut omprövat enligt regeringens förslag.

De ska ha väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket, lämnat in sin asylansökan senast den 24 november 2015, registrerats som barn vid ankomst, studera eller ha studerat och ha för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå, fortfarande befinna sig i Sverige, och inte begått brott. Varför är det just de kraven som ställs och vilka konsekvenser får det för de ensamkommande?

I avsnittet diskuteras även de två övriga delarna av överenskommelsen – förslaget att reformera EBO, eget boende, och att inte ha någon avstämning om den tillfälliga lagen utan låta den fortsätta till 2019. Vad innebär det för asylrättsorganisationerna om den tillfälliga lagen inte utvärderas under våren?

Prenumerera på podden via iTunesRSSFacebook och Twitter.