“Rätten till omställningsstöd också ska gälla för personer med tidsbegränsade anställningar och för personer som blivit uppsagda på grund av ohälsa.” Det skriver förhandlings- och samverkansrådet PTK.

Just nu pågår intensiva förhandlingar om ett nytt omställningsavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Syftet är att öka tryggheten och stärka alla tjänstemäns ställning på arbetsmarknaden. Även för dem som inte har en tillsvidareanställning.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har under många års tid gått mot att allt fler har tidsbegränsade eller på andra sätt osäkra anställningar, och vid en nerdragning på en arbetsplats är det dem med de osäkra anställningarna som försvinner först. Som omställningsavtalet är konstruerat i dag utgår bara hjälp från Trygghetsrådet, TRR, till dem som har sagts upp från en tillsvidareanställning. Detta tycker vi är fel. Även de med osäkra anställningarna är i stort behov av stöd. I förhandlingarna kräver vi nu att omställningsstödet ska ges till alla, oavsett anställningsform.

Omställningsavtalet handlar i grunden om vår trygghet på arbetsmarknaden, något som tyvärr kommit att bli alltmer påtagligt i och med de varsel som nu läggs. Tryggheten på arbetsmarknaden är viktigt både för den enskilde tjänstemannen och för samhället i stort eftersom en svagare ekonomisk utveckling snabbt kan förvärras om hushållen inte vågar konsumera. I dag har tjänstemän som arbetar på de flesta arbetsplatserna med kollektivavtal inom den privata sektorn rätt till omställningsstöd från TRR. Ett stöd som visat sig vara väldigt effektivt när det handlar om att komma tillbaka snabbt till en kvalificerad anställning på arbetsmarknaden.

PTK vill:

1. öka tryggheten för medlemsförbundens medlemmar och stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

2. att rätten till omställningsstöd också ska gälla för personer med tidsbegränsade anställningar och för personer som blivit uppsagda på grund av ohälsa.

3. få till stånd tydligare system för kompetensutveckling och ökade möjligheter till stöd för utbildning.

Undersökningar visar att den egna kompetensen är viktig för att tjänstemän ska få trygghet i anställningen. Därför har vi lagt fokus på att ett utvecklat omställningsavtal ska innehålla någon form av system för kompetensförsörjning. Vi vill se en överenskommelse där det sker kollektiva avsättningar för kompetensutveckling som individen kan söka i kombination med rådgivning om utbildningsbehov och möjligheter.

Vårt sista krav är att ett utvecklat omställningsavtal också ska ge stöd åt dem som sägs upp på grund av ohälsa. I dag ges inget sådant stöd från TRR, men vi bedömer att det finns gott om utrymme i TRR:s verksamhet för att vi ska kunna ge stöd till tjänstemän att hitta ett nytt jobb när den egna hälsan begränsar den nuvarande anställningen.

Det bästa är om arbetsmarknadens parter kan ta ansvar för ett nytt avtal om möjlighet till kompetensutveckling. Men staten har också en roll eftersom systemet kommer att kosta. Regeringen behöver anpassa det offentliga utbildningssystemet så att det också passar de privata tjänstemännens behov av kompetensförsörjning.

Sammantaget menar vi att dessa förändringar skulle skapa en mer trygg arbetsmarknad där kompetensutveckling blir ett mer naturligt inslag i arbetslivet, och att de som har en svagare ställning på arbetsmarknaden får kvalificerat stöd från TRR.

Niklas Hjert, ordförande PTK:s förhandlingschefsgrupp