Polens ambassad skriver till Dagens Arenas utgivare.

Replik Polens ambassadör kritiserar Dagens Arena för att ha låtit en debattör kalla landets regering för högernationalister. Chefredaktör Jonas Nordling svarar direkt.

Brevet från den polska ambassadören i sin helhet översatt till svenska (original i länk nedan):

Den polska republikens ambassad i Stockholm har noterat en artikel som publicerats hos Dagens Arena ”Så vinner demokratin” av Magnus Runsten, daterad 11 januari 2021. Tyvärr innehöll den missvisande information som beskrev den polska regeringen som ”högernationalisterna”. Ambassaden vill påpeka att det är högst olämpligt och framkallar de värsta konnotationer. Regeringskoalitionen Förenad Höger har vunnit val rättvist och på ett demokratiskt sätt vid två tillfällen och är långt från att vara främlingsfientligt, intolerant, rasistiskt eller radikalt inom något politiskt område. Tilltro till traditionella värderingar och konservatism har inget att göra med de klandervärda egenskaper som är förknippade med nationalism. Vi skulle högt uppskatta om ni uppdaterar informationen i artikeln.

Den polska republikens ambassad står till ert förfogande om frågor uppstår i framtiden.

Med vänlig hälsning

Joanna Hofman
Ambassadör

Brevet från Polens ambassadör

 

Svar från Dagens Arenas utgivare:

Artikeln som upprör representanterna för Polen är en debattartikel, skriven av en fri debattör. Skribentens rätt att beskriva den polska regeringen som högernationalister är en del av ett fritt samhälle. Precis som ambassadörens rätt att reagera på denna etikett. Därför publicerar vi även detta brev i sin helhet.

Men att ändra skribentens åsikt genom att ”uppdatera” texten enligt den polska statens önskemål är inte aktuellt. Att föreslå ett sådant ingrepp på det fria ordet tyder tvärtom på just en sådan intolerans som enligt ambassadören inte kännetecknar Polens regering.

Jonas Nordling
Chefredaktör och utgivare