Lisa Bjurwald, Ulf Bergström, Kurdo Baksi.

debatt Alla barn ska kunna bli statschef i Sverige! Monarkin bryter mot FN-stadgan och barnkonventionen. Sverige har ingen trovärdighet i FN utan jämlikhet på hemmaplan, menar författarna Kurdo Baksi, Ulf Bergström och Lisa Bjurwald.

Alla medborgare ska ha samma rättigheter. Det borde vara enkelt. Något alla sluter upp kring. Samtidigt har vi monarki. Båda står i vår grundlag. Det är en uppenbar konflikt.

För 70 år sedan skrevs konventionen om mänskliga rättigheter under.  Expressen rapporterade nyligen att talman Andreas Norlén 2007, som Moderat riksdagsledamot, lagt en motion om att det var logiskt att monarken skulle utse statsminister.

Norlén skrev att det skulle »bidra till att långsiktigt upprätthålla det folkliga stödet för monarkin. Om statschefsuppdraget får ett utökat innehåll ser man tydligare att monarkin har en funktion att fylla«. Talmannen Norlén klargjorde redan samma dag att han nu har bytt åsikt. (!)

SD stöttar däremot Norléns tidigare tankar.

Likväl: Norlén beskrivs i medierna ännu vara för monarki.

Det vore bra om någon av de journalister som rapporterar om vilka slags kakor han bjuder på istället frågade om huruvida talmannen:

a) är för mänskliga rättigheter? b) för jämlikhet?

Svarar han »ja« på a) och b) så kan han sedan inte svara att han är för monarki. Monarkin är nämligen motsatsen till jämlikhet.

Monarkin är ett brott mot FN-stadgan och barnkonventionen, både för oss medborgare och för kungafamiljen, samt dess barn.

Den 13 juni i år skrev Sverige under barnkonventionen. Den gör att det är myndigheternas ansvar att se till att alla barn ska ha lika rättigheter.

Monarkin står i direkt strid med konventionen, då kungabarnen sedan födseln är utan ett privatliv, lever med en konstant hotbild, och inte fritt kan välja yrke.

Samtidigt har inte andra svenska barn samma rättigheter-det går inte att kvalificera sig till att bli svensk statschef idag. Du föds till det. Vi måste på demokratisk väg se till att alla medborgare har samma rättigheter.

Vad vill vi ha, monarki eller mänskliga rättigheter?

Sverige är ett rättssamhälle. Sverige kan inte trovärdigt kämpa för jämlikhet och mänskliga rättigheter i FN:s säkerhetsråd, eller när våra FN-styrkor kämpar för dessa värderingar utomlands, när vi inte har jämlikhet på hemmaplan. Det är dubbelmoral.

Vi kan!

Två riksdagsbeslut med val emellan, samt infasningstid krävs för att ha en svensk president. Det vill säga, till 2025 kan Sverige bli republik.

Partierna kan inte längre blunda för denna konflikt. Både Liberaler, Moderater, liksom (KD) och (C) bör offensivt stå upp för partiprogrammens mänskliga rättigheter i praktiken, alltså republik. Då kan (S), (MP), och (V) som redan är för republik, tillsammans med allianspartierna snabbt driva igenom att vi blir ett land där alla medborgare har samma rättigheter.

Två riksdagsbeslut med val emellan, samt infasningstid krävs för att ha en svensk president. Det vill säga, till 2025 kan Sverige bli republik.

Vi har en stolt historia, med exempelvis. rösträtten, av att modernisera statsskicket. Att Sverige är en republik kommer framöver att bli en självklarhet vi är lika stolta över.

Mina barn, dina barn, alla barn ska ha rätt till att kunna kvalificera sig till att bli statschef i Sverige. Därför måste vi använda demokratins verktyg för att modernisera statsskicket. Om inte de demokratiska partierna står upp för mänskliga rättigheter och allas lika värde, varför skulle då Sverigedemokraterna göra det?

Lisa Bjurwald är prisbelönt journalist och författare, samt aktiv republikan.

Ulf Bergström är EU-expert, operasångare, författare aktuell med den politiska thrillern Hatarna.

Kurdo Baksi är samhällsdebattör och författare.