Ali Esbati

När Lagena i Jordbro ersätter fast anställda med inhyrda angriper logistikjätten DHL kärnan i arbetsrätten. Det krävs tydligare regler för att säkra tryggheten på arbetsmarknaden, skriver Ali Esbati, Vänsterpartiet.

På Lagenas lager i Jordbro utanför Stockholm utspelas ett litet drama med stor betydelse för alla som jobbar i Sverige. På lagret, som nu drivs av logistik-jätten DHL, har 25 fast anställda varslats om uppsägning. Det jobb som de utför vill företaget fortfarande ha gjort – men av inhyrd personal från bemanningsföretag.

Det här är ett agerande som bryter upp viktiga grundplattor på den svenska arbetsmarknaden. I Sverige är det enkelt för arbetsgivare att säga upp personal – om man har sakliga skäl. Att inte ha tillräckligt med jobb och ekonomi, räknas alltid som ett sådant sakligt skäl. Men i det här fallet är läget uppenbart ett annat. DHL:s påståenden om att man vill lägga ut ”sidoverksamhet” på bemanningsanställda, när verksamheten inte kan drivas utan anställda på lagret, framstår snarare som en provokation i sig. Här är det frågan om vem arbetsgivaren önskar plocka ut – eller rättare sagt, vilka villkor och rättigheter som arbetsgivaren vill ska gälla.

Genom att ersätta fast anställda med inhyrda angriper DHL kärnan i arbetsrätten. Resultatet är otrygghet för alla som är på arbetsplatsen. Möjligheten att bygga upp ett arbetskollektiv på lagret minskar. Risken för säkerhetsproblem ökar.

För arbetsmarknaden som helhet är det här också en problematisk utveckling. Trygga anställda orkar längre, säger lättare ifrån om något är fel, kan vara mer innovativa. DHL lägger alltså risker och kostnader över på de anställda, och på samhället i stort. Det är det som är den verkliga betydelsen av den ”flexibilitet” som DHL vill ha när de pratar om att ”hela tiden utvecklas och vara på tårna”.

Det är viktigt att vända den här utvecklingen innan fler företag skrupelfritt börjar använda sig av kryphålen. De fackligt organiserade anställda i Jordbro som tar strid, går i första ledet. De måste få stöd.

Vänsterpartiet har presenterat en tydlig politik för en tryggare och mer modern arbetsmarknad. Vi vill egentligen förbjuda uthyrning genom bemanningsföretag. Men det skulle kräva ändring av EU-regler. Därför har vi i riksdagen föreslagit ändringar som kan träda i kraft snabbare. Det ska vara tydligt att man inte kan säga upp fast anställd personal för att ersätta med inhyrda. Och det måste finnas tidsgränser för hur länge bemanningsanställda kan vara inne – när tiden går blir det ju mer uppenbart att arbetskraftsbehovet är långvarigt. Utöver detta måste det fackliga inflytandet stärkas när arbetsgivare vill ta in bemanningsanställda.

Villkoren på arbetsmarknaden betyder väldigt mycket för hur vårt samhälle ser ut. Därför är Lagena-arbetarnas kamp så viktig. Vänsterpartiet ger helhjärtat och aktivt stöd till den kampen.

Ali Esbati

Ledamot i arbetsmarknadsutskottet för Vänsterpartiet