Ardalan Shekarabi (S) och Jonas Sjöstedt (V). Foto: Kristian Pohl och Kalle Larsson
Ardalan Shekarabi (S) och Jonas Sjöstedt (V). Foto: Kristian Pohl och Kalle Larsson

Regeringen och Vänsterpartiet tillsätter utredning om vinster i välfärden. ”Nya regler bör starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst”, skriver de på DN-debatt.

I dag ger regeringen och Vänsterpartiet en särskild utredare i uppdrag att se över hur den offentliga finansieringen av privata välfärdstjänster bör regleras. Syftet är att säkerställa att skattemedel endast används till den verksamhet som de är avsedda för. ”Nya regler bör starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst”, skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S) och vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt DN-debatt.

Regeringen vill också ta fram regler som kräver samma öppenhet och insyn för privata välfärdsbolag som offentliga. Dessutom vill man förbättra förutsättningarna för idéburna aktörer i välfärden.

Utredningens uppdrag gäller de offentligt finansierade välfärdstjänsterna inom vård, skola och omsorg, inklusive HVB-hem och annan verksamhet inom socialtjänsten. Uppdraget omfattar även tillfälliga asylboenden och personlig assistans

”De regler som föreslås behöver inte se likadana ut för alla delar av välfärden, men syftet är gemensamt: offentliga medel ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och eventuella överskott ska som huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de uppstått. Det finns ett brett stöd i svenska samhället för att ändra regelverken i denna riktning”, skriver Ardalan Shekarabi (S) och Jonas Sjöstedt (V).