Kritikstormen mot boken ”Tyskland avskaffar sig självt” får nu draghjälp av Angela Merkel. Boken är skriven av Thilo Sarrazin, till vardags i ledningen för den tyska riksbanken och medlem i de tyska socialdemokraterna sedan 1973. Bokens poäng är att ”Tyskland” är på dekis på grund av invandringen av framförallt muslimer. Den tyska rasen kommer att försvinna av sig själv eftersom tyskar föder färre barn.

Tankegodset är inte nytt, boken skulle lika gärna skulle kunna ha skrivits av Madison Grant, Henry Ford eller Hitler själv. Det deprimerande är att det skrivs nu, igen, av en inflytelserik person. Det är en obehaglig påminnelse om hur djupt nationalsocialismens rötter fortfarande går i det tyska samhället. Det är också en påminnelse till oss alla att kampen mot rasismen är långt ifrån över.

De tyska socialdemokraterna borde i alla fall ta sitt ansvar och omedelbart utesluta Thilo Sarrazin ur partiet.