När Fredrik Reinfeldt meddelade att Sten Tolgfors avgår som försvarsminister fick vi veta saker som få lär minnas. När Tolgfors tillträdde bad ÖB om en ny inriktning för försvarsmakten. Nu är den sista pusselbiten i försvarsreformen lagd. Försvarets ekonomi ska vara i ordning. Därför var det dags att avgå. Det hade Tolgfors ändå tänkt göra om ett par veckor!

Men om #saudivapen blir ett ihågkommet kapitel i den svenska politiska historien beror på helt andra frågor som ännu inte är besvarade.

Frågan måste ställas igen: Vad visste Reinfeldt? En vapenfabrik ska byggas, via ett bulvanföretag, i en diktatur som ligger i ett konfliktområde. Den frågan ramlar inte ned genom sprickorna i regeringskansliet till en praktikant i källaren på försvarsdepartementet. Regeringskansliet är en stabsorganisation till regeringen där information förs uppåt. Berörda statssekreterare stämmer av, ministrar informeras, beslut fattas, myndigheter verkställer.

När Tolgfors avgår står propagandaminister Per Schlingmann upphöjd i kulissen och övervakar presskonferensen. Är det en skuldfråga som ska hanteras, en statsminister som ska skyddas? Reinfeldts statssekreterare 2007-2010 är även reservofficer och var tidigare statssekreterare i försvarsdepartementet. Är det inte sannolikt att Reinfeldts dåvarande statssekreterare stämde av med sin motsvarighet och efterträdare på försvarsdepartementet, samt med kabinettssekreteraren på UD? Och att statsministern och berörda ministrar därefter informerades?

Frågor om Reinfeldts eventuella kännedom om bulvanföretaget fick under presskonferensen bara undanglidande svar på Reinfeldtska. Men vi vet att personal från FOI genomförde en förstudie i Saudiarabien. ISP (Inspektionen för strategiska produkter) säger först nej till missilfabriken – men byter sedan fot. FOI kan fortsätta samarbetet med Saudiarabien, enligt Aftonbladets källor efter att ISP hade ”pressats hårt” av regeringen. ISP sorterar under UD – så det var troligen inte en praktikant i källaren på försvarsdepartementet som pressade på. Vad visste Bildt – och Reinfeldt?

Reinfeldt vann valet 2006 genom smart triangulering mot politikens mitt. Reinfeldt lyckades även sno två blytunga vapen i Göran Perssons arsenal: jobbfrågan och regeringsdugligheten. Den senare hade svepts undan av en tsunami. Hur kommer härvan med vapenfabriken att påverka trovärdigheten för hur Reinfeldts regering sköter sitt jobb?

Sverige har ett mycket gott anseende i världen. Har vi en statsminister som hade kunskap om att en vapenfabrik skulle byggas i ett land som med hjälp av svenska vapen redan har slagit ned krav på demokrati när den arabiska våren kom till Bahrain? Vill de svenska väljarna, i så fall, att Reinfeldts regering företräder Sverige i världen?

Bondeoffer till trots: Härvan om vapenfabriken i Saudiarabien är långt ifrån avslutad.