Åsa Eriksson och Mathias Tegnér

debatt En fungerande marknad med fritt flöde av varor är en viktig del i arbetet att bekämpa coronaviruset. Det är en självklarhet för oss socialdemokrater att stå upp för värdet av frihandel och EU:s inre marknad, skriver riksdagsledamöterna Åsa Eriksson och Mathias Tegnér.

Coronavirusets spridning är framför allt en humanitär kris med risk för människors liv och hälsa. Men den pågående pandemin har också lett till att vi nu står inför en allvarlig ekonomisk kris, möjligen en ekonomisk depression. Tyvärr ser vi också en politisk kris blåsa upp. Med bestörtning kunde vi vid coronakrisens utbrott se hur livsviktiga varor fastnade i dagslånga köer när medlemsländer – tvärtemot EU:s grundtanke – införde gränskontroller och reserestriktioner. Ansiktsskydd som var beställda till den hårt kämpande sjukvårdspersonalen i Italien hölls tillbaka av Tjeckien. Masker som var beställda till den svenska sjukvården fastnade i Tyskland och det finns tyvärr fler exempel.

Det är illa. Brist på material får inte stå i vägen för vårdinsatser men inte heller för att den personal som nu gör ovärderliga insatser ska kunna känna sig säkra när de träffar patienter och omsorgstagare i vården. Krisen visar att den inre marknaden i vissa avseenden har brutit ihop.

För en väl fungerande ekonomi krävs samarbete, både till vardags och i kris.

För en väl fungerande ekonomi krävs samarbete, både till vardags och i kris. Utan samarbete riskerar något land att sitta med alla respiratorer men sakna ansiktsskydd och vice versa. Kort sagt blir alla länder och alla européer förlorare om vi inte samarbetar och visar solidaritet. Framför oss krackelerar nu det EU-bygge som har skapat fred i Europa i 75 år. Det hotas av just de nationalistiska tankeströmmar som unionen skapades för att bekämpa.

Sedan Sverige gick med i EU har vår handel med övriga medlemsländer fördubblats. Det har starkt bidragit till vår ekonomiska tillväxt och rikedom. Nästan 1,5 miljoner svenskar har ett jobb tack vare vår exportindustri. Vi får aldrig underskatta hur viktig utrikeshandeln är för ett land som vårt.

Därför är vi glada att utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) har agerat snabbt mot uppkomna exportförbud och tydligt framfört till kommissionen att alla exportrestriktioner måste försvinna. En fungerande inre marknad med fritt flöde av varor är en viktig del i arbetet att bekämpa coronaviruset. Istället borde EU underlätta import av viktiga varor för sjukvården, vilket Sverige bidragit till genom att föreslå den nyligen beslutade tullfriheten på medicinsk utrustning.

Nu måste alla politiska krafter hjälpas åt för att medicinsk utrustning ska komma fram så snabbt som möjligt, att företag får de varor de behöver och att hjulen kan börja snurra igen post corona. Detta är en självklarhet för oss socialdemokrater, som alltid står upp för värdet av frihandel och EU:s inre marknad. Långsiktigt måste alla krafter som verkar för frihandel inse att det alltid finns både vinnare och förlorare på en global marknad. Människor riskerar att komma i kläm när specialiseringen ökar och produktion blir utkonkurrerad. Handeln måste därför omges av sociala trygghetssystem där människor ges möjlighet att gå från en bransch till en annan, till omställning och trygghet. Vi menar därför att om EU och den inre marknaden ska överleva måste den kombineras med ett mer socialt Europa.

Sverige och Europa har en tung och prövande tid framför oss. Vi tror att vi kan komma ut på andra sidan som ett starkare EU baserat på mer handel och social rättvisa. Men ska vi göra det måste vi ta oss igenom krisen tillsammans.

 

Mathias Tegnér (S), riksdagsledamot från Tyresö

Åsa Eriksson (S), riksdagsledamot från Norberg