Essä

Essä

Coronakommissionens slutbetänkande: För mycket tyckande – för lite analys

Thomas Lindh ESSÄ »Coronakommissionens slutbetänkande är en besvikelse. Det är för mycket tyckande och för lite analys med stöd i studier och vetenskap.« Samtidigt väjer kommissionen för flera nyckelfrågor.  Det menar Anders Björkman och Magnus Gisslén, professorer och läkare i infektionsmedicin på Karolinska institutet respektive Sahlgrenska universitetssjukhuset i ett samtal med Thomas Lindh i denna sjätte och avslutande granskning av kritiken mot coronastrategin