Essä

Essä

Idén om skydd av kvinnor i krig ökar deras utsatthet

Cecilia Åse SÄKERHETSPOLITIK I spåren av Rysslands invasion av Ukraina har statens ökade våldskapacitet allt mer kommit att framstå som självklart trygghetsskapande. Men hur kan trygghet rimma så väl med förmågan att skada och döda? Statsvetaren och genusforskaren Cecilia Åse skärskådar idén om våld som beskydd och lyfter fram hur föreställningar om starka självuppoffrande män och skyddsbehövande kvinnor påverkar säkerhetspolitiken.

Essä

Är detta slutet på den liberala demokratin i Filippinerna?

Olle Törnquist, professor emeritus i statskunskap. Utrikes Idag tillträder diktatorn Ferdinand Marcos son ”Bongbong” som ny president i Filippinerna. Hur kunde han vinna en jordskredsseger i de nyligen avslutade valen och förnedra både liberalerna och vänstern som försökt bygga upp demokratin? Är det slutet på den liberala demokratin och vad kan man dra för lärdomar av den  filippinska katastrofen?  Olle Törnquist, professor emeritus i statskunskap skriver om den politiska utvecklingen i Filippinerna.    

Essä

Det behövs mer resurser till socioekonomiskt utsatta skolor

Linnea Lindquist Skolan Skolan har i uppgift att kompensera för elevernas olika förutsättningar att klara grundskolan. Och att ge eleverna förutsättningar att bli läsare är enligt mig den allra viktigaste kompensatoriska insatsen vi gör. Men för att ge det nödvändiga extra stödet behöver kommunerna skjuta till mer resurser till skolor med störst socioekonomisk utsatthet. Det skriver Linnea Lindquist, skoldebattör och författare till rapporten Nyckeln till grundskolans finansiering.   

Essä

Putin, Kina och världen efter den 24 februari

Börje Ljunggren Kina-Ryssland I det geopolitiska drama som fördjupats efter invasionen av Ukraina  den 24 februari har Kina, USA:s och västvärldens verkliga utmaning, på ett märkligt sätt hamnat i Rysslands slagskugga. Det är dock primärt relationen mellan USA och Kina - de båda reella supermakterna - och hur den hanteras, som kommer att definiera de närmaste decennierna. Det skriver Börje Ljunggren, före detta ambassadör i Kina och senior medarbetare på Utrikespolitiska Institutet och Harvards Asiencenter.