Essä

Essä

Putin, Kina och världen efter den 24 februari

Börje Ljunggren Kina-Ryssland I det geopolitiska drama som fördjupats efter invasionen av Ukraina  den 24 februari har Kina, USA:s och västvärldens verkliga utmaning, på ett märkligt sätt hamnat i Rysslands slagskugga. Det är dock primärt relationen mellan USA och Kina - de båda reella supermakterna - och hur den hanteras, som kommer att definiera de närmaste decennierna. Det skriver Börje Ljunggren, före detta ambassadör i Kina och senior medarbetare på Utrikespolitiska Institutet och Harvards Asiencenter.

Essä

Friskolorna: Vår tids differentieringsfråga

Pontus Bäckström Debatten om friskolorna är egentligen vår samtids diskussion om den fråga som dominerat svensk skolpolitik sedan slutet av 1800-talet: Differentieringsfrågan. Med ”differentiering” avses i skolpolitiska sammanhang, frågan om - när, hur, varför och på vilka grunder vi ska dela upp elever i olika skolor, studievägar, klasser, grupper eller nivåer. Det skriver Pontus Bäckström, Utredningschef på Lärarnas Riksförbund och doktorand i pedagogik.