Dina inlägg, frågor etc,  skickar du till debatt@dagensarena.se 

I görligaste mån ska du ha korrekturläst och ändrat i ditt inlägg innan det skickas in. Det bör vara en fil med ren text, och helst inte ha en massa egna formateringar, som understrukna rader etc.

Artikeln bör även ha några rader om författaren längst ner.

Finns twitterkonto bör detta bifogas mejlet.