Ledare

Ledare

Moderaterna

Trimma bidragssystemen! Hyvla ned trösklarna! Strama upp bidragssystemen! Högern gick till val på en uppsättning orwellianska kullerbytor för att sedan sjösätta det storskaliga samhällsekonomiska experiment som den hästsvansade finansministern ritat upp vid sitt skrivbord. Det uttalade syftet, att bryta bidragsberoendet, skulle rättfärdiga systemskiftet och de tuffa metoderna.4.494 miljoner kronor. Så mycket kostade socialbidragen första halvåret 2007 och det är en anmärkningsvärd siffra. Trots att vi befinner oss i brinnande högkonjunktur är kostnaden nästan exakt lika hög som fjolårets.

Ledare

De rika är rikare än vi trott

Den rikaste procenten svenskar äger en betydligt större andel av de privata förmögenheterna än vad SCB redovisar. Om man inkluderar de värden som ligger i familjeägda företag och vad som finns placerat i utlandet kan andelen vara så hög som 32 procent. Man får gå tillbaka till början av 1900-talet för att hitta en lika ojämn fördelning. Även internationellt utmärker sig Sveriges förmögenhetskoncentration. I USA äger den rikaste procenten knappt 35 procent av de privata förmögenheterna.

Håkan A Bengtsson
Ledare

Slutet på en epok

De senaste fem åren har dollarn försvagats gentemot euron med cirka 40 procent. Utan stödköp och statliga marknadsingrepp hade fallet varit ännu större. Urholkningen av dollarns värde är en långsiktig process, men har accentuerats de senaste åren.Nedgången ackompanjeras av hotfulla signaler om den amerikanska ekonomin. Bostadsmarknaden är i fritt fall. Tillväxten dämpas och prognoserna skrivs ned. Irakkriget har nästa år kostat varje amerikansk hushåll cirka 135 000 kronor. En allvarlig kris i världsekonomin ligger i korten, en djup recession ett hotfullt möjligt scenario.

Ledare

Borgerligheten börjar komma till insikt

"Miljöpåverkan och klimatförändringar utgör de allvarligaste globala hoten mot människors säkerhet. Omställningen till en mer hållbar utveckling kan inte vänta."Tydligare kunde Försvarsberedningen inte vara. I går presenterade de sin rapport "Säkerhet i samverkan". Instruktionerna de fick av försvarsministern i januari handlade om att "analysera de strategiska trenderna i vår omvärld" samt att "ge fortsatt vägledning för utvecklingen av det flexibla insatsförsvaret".Det är därför mycket talande att Försvarsberedningen i sin sammanfattning av rapporten lyfter klimatförändringarna allra först och ser dem som det största hotet.

Ledare

Den svenska sjukvårdsdebatten har länge präglats av ideologiska skygglappar. Högern har låtit doktrinen om att privat alltid är bättre än offentligt råda. Vänstern har svarat med att offentligt alltid är bäst.När Stockholms läns sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt nu försöker att ange ny riktning för moderaternas syn på saken, betyder det inte att debatten verkligen kommer att utvecklas eller förändras. Hennes utspel på DN debatt i helgen är inget annat än ett kommunikativt och retoriskt trick.

Per Wirtén
Ledare

Vad är det för fel på killar?

I fredags väcktes åtal mot fem unga män i Stockholm. Det kan bli vinterns mest uppmärksammade rättsfall. De står åtalade för att den 6 oktober ha dödsmisshandlat Riccardo Campogiani, 16 år, efter en fest på Kungsholmen. Åklagaren vill ha skarpa straff och åtalar fyra av dem för mord. Det ligger i linje med samhällsutvecklingen. Alla myndigheter utvecklas i riktning hårdare attityd.När nyheterna om misshandeln slog ner var det säkert många som reagerade med den spontana frågan: Vad är det för fel med killar? Men den ställdes aldrig i offentligheten.

Ledare

Borg och den strikta faderns moral

"Regeringens jobbpolitik vilar på urbergets grund", sade Anders Borg i riksdagen i går och rättade till den väldigt röda och väldigt breda slipsen. Antagligen är det urberg som Anders Borg syftar på den ekonomiska vetenskap som han verkar ha ett sådant behov av att hålla hårt i handen.Anders Borg har vid upprepade tillfällen sagt att sänkt a-kassa leder till fler jobb. Han har aldrig någonsin förklarat hur det skapas fler jobb därför att de arbetslösa får det sämre, något som Pär Nuder brukar be honom om att göra i budgetdebatterna.

Ledare

Allt ska säljas

"Hyresrätter byggs för de rika". Allmännyttiga Stockholmshems vd Pelle Björklund säger rakt ut att de bygger till största delen för välbeställda i attraktiva områden, med en hyra på 8 000 till 12 000 kronor i månaden för en tvåa. Det finns en efterfrågan efter dyra hyresrätter, berättar Björklund.I privatägandets paradisland USA är andelen hyresrätter en tredjedel av alla bostäder. Så är det också i Sverige. Det är lägre andel än i Schweiz, Tyskland och Holland. Och färre hyresrätter blir det nu när Stockholms stad har börjat sälja ut allmännyttans hyresrätter till dem som redan bor i dem. Om de inte vill bilda bostadsrätter vill staden sälja hyreshusen till privata fastighetsägare. Det är bestämt. Allt ska säljas.

Per Wirtén
Ledare

De vill avskaffa asylrätten

Göran Johansson, kommunalråd i Göteborg, sade i går att han vill utvisa alla asylsökande som smugglats till Sverige. Han fick medhåll från Malmös Ilmar Reepalu. Smugglade människor ska inte kunna söka asyl.Två tunga socialdemokrater vill täppa till det sista hål som står öppet för människor på flykt. I praktiken vill de avskaffa asylrätten i Sverige. Ja, helt enkelt gjuta in Genèvekonventionen i cement och sänka den under Öresundsbron. Finito forever.

Ledare

Chansen för fred redan passerad

Två politiska ledare på väg ner. Ett desperat försök att skriva om historien. George W Bush genom att vara värd för ett möte om fred mellan Israel och Palestina. Carl Bildt genom att i optimistiska ordalag säga att en lösning är närmare än någonsin och att mötet på andra sidan Atlanten kommer leda någon vart. Utrikesministern kunde inte ha mer fel.Om två dagar är det sextio år sedan FN tog beslutet att dela upp Palestina mellan araber och judar. 800 000 palestinier fördrevs, 531 byar tömdes och elva stadsdelar rensades. Fram föddes två hopplösa delar för en varaktig lösning: Ett överkört och frustrerat arabiskt folk samt en brutal militär överlägsenhet som tilläts och ännu tillåts slå till med all kraft på ett sätt som aldrig hade accepterats från något annat land. FN-resolutionen lade grunden till den konflikt vi fortfarande brottas med.

Håkan A Bengtsson
Ledare

Maffian frodas bakom legal kuliss

Svensk maffia. Organiserad brottslighet. Kriminella mc-gäng. Nätverk som är spridda över hela landet. Ofta har de en legal fasad men sysslar i själva verket med knark, grova brott, utpressning och "beskydd".Först efter de senaste veckornas uppseendeväckande händelser har allt detta hamnat i mediernas fokus. Restaurangen Grill i centrala Stockholm totalförstördes av en brandbomb. I Göteborg sattes polishelikoptrar ur funktion och en polisstation besköts. Och i Trollhättan detonerade en bomb utanför ingången till chefsåklagare Barbro Jönssons hus. Riksåklagaren Fredrik Wersäll kallade detta ett angrepp "mot hela rättssamhället och demokratin".

Björn Elmbrant
Ledare

Tron på moralen sviktar

"Det här är dödsallvarligt!" Det sa professor Sören Holmberg i går när Medieakademin i Göteborg presenterade sin årliga förtroendebarometer. Allvaret gällde hur vi svenskar uppfattar hur det är ställt med moralen hos bland annat politiker, företagsledare och journalister. Mellan 40 och 50 procent av de tillfrågade anser att moralen hos dessa grupper är mycket eller ganska dålig. Och vad värre är, när undersökarna frågar hur moralen utvecklats över tiden hos politiker, företagsledare och journalister så svarade 50 till 60 procent att det har blivit mycket sämre eller något sämre under de senaste 10 till15 åren.

Björn Elmbrant
Ledare

Globaliseringens vinnare och förlorare

Slipp vinstskatt - flytta ditt bolag till Estland. Rapport i SVT1 toppades i måndags av nyheten att den här sortens erbjudanden nu finns på säljsajten Blocket. Även om det är svårt att veta hur många som nappar, visar detta att nationella skattebaser riskerar att erodera i en globaliserad ekonomi.Samtidigt lade i måndags Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Välfärdsråd fram sin rapport "Svensk välfärd och globala marknader", som pläderar för att Sverige bör slå vakt om skatter som inte kan flytta utomlands.  Och man kritiserar att fastighetskatten nu sänks, eftersom det är "ett steg i fel riktning".

Per Wirtén
Ledare

Hänsyn till "kultur" är rasism

Förra året stängdes Hermodsdalsskolan i Malmö. Stadsdelsnämnden ansåg att våldet och hoten var bortom kontroll. I söndags sändes Dokument inifrån där Evin Rubar undrade vad som egentligen har hänt.Ett svar var att många av eleverna har ärvt våldet hemifrån. Deras invandrade föräldrar hade agat, gett örfilar och pucklat på. Skola och socialtjänst hade nog anat men förhållit sig passiva. De ville inte tränga sig på familjelivet. Trots att föräldrarna bröt mot lagen.