Ledare

Björn Elmbrant
Ledare

Högerns kulturkamp

I fredags beslutade Statens Kulturråd att ge fortsatt ekonomiskt stöd till tidskriften Mana. Det är en seger för yttrandefriheten och för idén att staten ska stå som en garant för mångfald i opinionsbildningen. Men frågan är hur långt denna seger räcker. För debatten om stödet till Mana har inte sprungit fram ur omtanke om hur skattebetalarnas pengar används. Nej, debatten om Mana är ett av flera tecken på att alliansen försöker överföra den danska högerns "kulturkamp" till svensk mark. Genom att trycka tillbaka och skrämma kulturens utövare, vill man få till ett värderingsskifte.

Ledare

Grattis! Nu fördjupar vi utanförskapet!

Någon begåvad kampanjmakare inom det kristdemokratiska partiet har köpt domännamnet www.familjen.nu. Här kan man läsa om den kristdemokratiska familjepolitiken men framför allt kan man gratulera vänner och bekanta till den kristdemokratiska familjepolitiken. Vårdnadsbidrag kommer att erbjudas föräldrar i Sverige från 1 juli i år, så absolut: Grattis! Nu inför vi vårdnadsbidrag! Eller kanske: Grattis! Nu inför vi försämrad kvalitet i förskolan. Grattis! Nu inför vi ökad segregation!

Ledare

Kristdemokraternas fantasivärld

Göran Hägglund (kd) är tydlig: han tänker som socialminister inte göra det möjligt för ensamstående kvinnor att få rätt till assisterad befruktning. I hans värld är det att kränka barns rättigheter. Kristdemokraterna är blinda för alla familjekonstellationer som inte följer det traditionella mönstret. De enda barn vars rättigheter inte kränks är de som växer upp i kristdemokraternas älsklingsprojekt: kärnfamiljen med biologisk mamma, biologisk pappa och barn.

Ledare

Juridik och politik för samlevnad

Det finns inga argument. Inga politiska i alla fall. De politiker som tycker att äktenskapet ska vara förbehållet man och kvinna argumenterar med stöd av känslor, hävd och tradition. Det finns ingen anledning för svenska staten att ta hänsyn till en sådan konservatism, som säger att allt var bättre förr och bör förbli som det en gång var. Den civila lagstiftningen måste utgå från rättigheter och likabehandling, inte kristdemokratiska känslor och religiösa traditioner.

Ledare

Minskad tillväxt, ökande inflation

"Äntligen sjunker produktiviteten!" skriver Svenskt Näringsliv i rapporten "Produktivitetsfall: Ja tack!" och är därmed den enda aktör som lyckas se något positivt i den senaste tidens utveckling. Produktiviteten i svensk ekonomi har tvärnitat. Tre kvartal i följd har den fallit och det är mycket anmärkningsvärt. I någon mån kan Fredrik Reinfeldt sägas ha fått vad han vill. I valrörelsen gick moderaterna till hårt angrepp mot just "den produktivitetsdrivna ekonomin".

Ledare

Splittrade familjer och reinfeldtsk humanism

Den idé om strypt anhöriginvandring som integrationsminister Nyamko Sabuni och migrationsminister Tobias Billström ventilerade i medierna i höstas har nu fått fäste hos statsministern. I nyårsintervjun med Svt:s KG Bergström förklarade han att den arbetslinje som alliansregeringen "tydliggör för hela svenska folket" även ska gälla människor som har kommit hit från andra länder. Han fick inte frågan hur frånvaro av man eller hustru och barn ökar nyanländas chanser att få jobb eller minskar diskrimineringen av dem på arbetsmarknaden.