Debatt

Debatt

Hamskär & Johnson: "Bemanningsföretagen underkastar sig Svenskt Näringsliv"

Bemanningsföretagen har förespråkat en ordning där det ska vara billigare att anlita utländska bemanningsföretag framför de egna medlemmarna. Det är naturligtvis frustrerande för Bäckström att återigen och offentligt bli påmind om det, eftersom han inte kunnat försvara sina medlemmars intressen inom Svenskt Näringsliv, skriver Ingemar Hamskär, chefsjurist TCO och Claes-Mikael Jonsson, jurist LO.