debatt Socialdemokraterna är idag fast i en repressiv kapplöpning när det gäller kampen mot brottslighet.  Sociala och välfärdspolitiska insatser som förebygger brottslighet måste vara en del av den politiska huvudlinjen, skriver fyra ombud från Stockholm på den S-kongress som inleds idag.

På onsdag samlas Socialdemokraterna till kongress i Göteborg. Då ska partiets politik och prioriteringar inför nästa års val fastställas. Kongressen äger rum i en tid när frågan om den organiserade brottsligheten och den våldsamma gängkriminaliteten med rätta tar stor plats i den offentliga debatten och står högt upp på den politiska dagordningen. Frågan kommer sannolikt bli en av de viktigaste i valet nästa år och det parti som vill ha väljarnas förtroende måste ha en stark och tydlig politik för att bekämpa brotten och vända utvecklingen genom stora sociala och förebyggande insatser.

Senaste åren har den politiska retoriken och de politiska reformerna fokuserat på längre straff, repressiva åtgärder och “hårdare tag”. Många satsningar har varit bra och nödvändiga, exempelvis satsningarna på fler poliser och på att ge polisen bättre verktyg för att komma åt kriminaliteten. I en debattartikel i Dagens Nyheter (21/10) blev det tydligt att den socialdemokratiska partistyrelsen nu söker mandat på kongressen för att fortsätta med både hård retorik och med fler repressiva åtgärder, exempelvis möjligheten att vräka kriminella och säga upp deras hyreskontrakt.

Frågan är om denna politik faktiskt kommer lösa problemen på lång sikt?

I dagsläget är även Socialdemokraterna i stor utsträckning upptagna med att delta i den repressiva kapplöpningen med det högerkonservativa blocket. Men frågan är om denna politik faktiskt kommer lösa problemen på lång sikt? Både polisen och Brottsförebyggande rådet har lyft behovet av fler långsiktiga åtgärder och mer förebyggande insatser. Framöver är det därför viktigt att vi socialdemokrater i både politik och retorik visar att vi menar allvar med att bekämpa brotten och brottens orsaker. Det är inte bara en snygg slogan. Sociala och välfärdspolitiska insatser som förebygger brottslighet måste vara en del av den politiska huvudlinjen. Vi vill här ta upp tre delar som måste få mycket mer fokus om vi ska nå framgång i den långsiktiga kampen mot brottsligheten:

Ekonomisk brottslighet: Media lägger stort fokus på dem fruktansvärda och tragiska skjutningarna bland unga kriminella i våra socialt utsatta områden. Men vi måste också orka lyfta blicken högre upp i den kriminella näringskedjan. Det finns en tydlig koppling mellan våldsutövande kriminella och kriminella som ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Brottsvinster investeras i olika verksamheter och i princip alla pengar som tvättas behöver passera banksystemet i något skede. Resurser försvinner och tilliten skadas när skatter undviks på olaglig väg och välfärdssystemen missbrukas av kriminella. Att bekämpa den ekonomiska brottsligheten måste därför prioriteras högre.

Skola och sociala insatser: I förslaget till politiska riktlinjer inför kongressen finns bra skrivningar om vikten av sociala insatser för att motverka att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet. Förstärkning av socialtjänsten, trygghet på offentliga platser och rätt till fritidshem lyfts fram. Trygga sammanhang inom skolan, familjen, civilsamhället och idrotten tas upp. En stärkt avhopparverksamhet och stöd till anhöriga aviseras. Vi socialdemokrater tar nu strid mot den segregerade och ojämlika marknadsskolan som sliter sönder vårt skolsystemet. Detta är saker som vi stolt bör lyfta fram och opinionsbilda kring. Att den högerkonservativ oppositionen sedan kommer håna detta visar bara på deras egna svagheter.

Jobb och bostäder: Den jämlika välfärdsstatens långsiktiga och integrerande effekter ska inte underskattas. Arbetslösheten bland män låg 1980 på 1,7 procent, i dag är den uppe på 7,5 procent. Politikerna har för länge sedan gett upp målet om full sysselsättning och accepterat en konstant hög arbetslöshet. Likaså har man låtit bostadsbristen växa och trångboddheten breda ut sig. Staten har inte tagit sitt ansvar för att det ska byggas tillräckligt med bostäder. Detta har varit förödande för jämlikheten och sammanhållningen i vårt land. Ska segregationen brytas måste vi ha en ekonomisk politik som sätter människor i arbete och som gör det möjligt att tillsammans bygga bort bostadsbristen.

Vi ser fram emot att vara med och forma en socialdemokratisk politik som tar sig an komplexiteten i den här frågan tillsammans med kongressombud från hela landet.

 

Enna Gerin (S), kongressombud, Stockholm

Jesper Hansen, (S), kongressombud, Stockholm

Maria-Elsa Salvo, (S), kongressombud, Stockholm

Emelie Stark (S), kongressombud, Stockholm