Ringhals Foto: Tor Lindstrand

SLUTREPLIK Att Vattenfall skulle vilseleda konsumenter är helt felaktigt. Vår el är 100 procent fossilfri, skriver Torbjörn Wahlborg från Vattenfall. JanStrömdahl från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen svarar att Vattenfall nu är anmälda till konsumentverket. 

I en debattartikel i Dagens Arena, 4 augusti 2020, skriver Jan Strömdahl från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen att Vattenfall skulle vilseleda konsumenter.  Detta genom att kalla sin el 100 procent fossilfri samtidigt som vi, enligt Strömdahl felaktigt, påstår att det betyder låga eller inga koldioxidutsläpp »trots att en stor del av elen kommer från kärnkraft«.

Men Strömdahl är fel ute. Faktum är att kärnkraften är fossilfri, liksom vindkraft och vattenkraft. Dessa tre kraftslag har i ett livscykelperspektiv (från brytning till avfallshantering) mycket låga koldioxidutsläpp.

Kärnkraft har lägst CO2-utsläpp tätt följt av vattenkraft och vindkraft.

Kärnkraft har lägst CO2-utsläpp tätt följt av vattenkraft och vindkraft. Det visar exempelvis Vattenfalls livscykelanalyser som tas fram på vedertaget sätt och granskas av tredje part. Intresserade kan ta del av del våra EPD:er för respektive kraftslag via Vattenfalls webbplats.

Sverige och Norden har idag ett av världens mest miljövänliga elsystem, med en mix av fossilfri elproduktion. I framtiden ser vi dessutom framför oss omfattande elektrifiering av industriella processer, trafik och transporter för att nå akuta klimatmål.

Vattenfall räknar med att fortsätta leverera fossilfri el – bland annat från kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals – i flera decennier framåt. Det tycker jag är något att vara stolt över.

Torbjörn Wahlborg
Elproduktionschef Vattenfall

 

Jan Strömdahl från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen svarar: 

Vattenfall hävdar (liksom Fortum) att kärnkraften är »fossilfri«. Eon försökte sälja sin kärnkraft som »koldioxidfri« för tio år sedan men fick en varning från Konsumentverket som konstaterade att i ett livscykelperspektiv har kärnkraften betydande koldioxidutsläpp. Eon lovade att aldrig göra så igen och flyttade över kärnkraften till ett särskilt »smutselbolag«.

Fossilfri betyder exakt detsamma som koldioxidfri. Vind- och solkraftverk är inte heller fossilfria men de är förnybara, snabbt producerade, återvinningsbara och billiga.

Vattenfalls utsläppsrapport är inte trovärdig. Den uteslöts därför när Stanforduniversitetet 2009 gjorde en sammanställning av koldioxidutsläppen från olika energiproduktionsformer. Enligt den släpper vind ut 5 g/kWh, sol 20 g/kWh  och kärnkraft 125 g/kWh. Då har hänsyn tagits även till hur snabbt en produktion kan komma igång efter beslut.

En anmälan har nu lämnats till Konsumentverket av samma person som anmälde Eon – och fick rätt.

Jan Strömdahl
Folkkampanjen mot kärnkraft-Kärnvapen