Höstens riksdagsval var mer jämlikt än tidigare val, enligt siffror från SCB. Andelen unga och utrikesfödda röstade i större utsträckning än tidigare. Röstdeltagandet ökade som helhet med två procentenheter till 84,6 procent.

Fortfarande återstår dock stora skillnader. I kommunvalet röstade bara 36 procent av alla utländska medborgare. Kommun- och landstingsvalet innebar heller ingen ökning av röstdeltagandet bland utlandsfödda.