Ledare

Björn Elmbrant
Ledare

Tron på moralen sviktar

"Det här är dödsallvarligt!" Det sa professor Sören Holmberg i går när Medieakademin i Göteborg presenterade sin årliga förtroendebarometer. Allvaret gällde hur vi svenskar uppfattar hur det är ställt med moralen hos bland annat politiker, företagsledare och journalister. Mellan 40 och 50 procent av de tillfrågade anser att moralen hos dessa grupper är mycket eller ganska dålig. Och vad värre är, när undersökarna frågar hur moralen utvecklats över tiden hos politiker, företagsledare och journalister så svarade 50 till 60 procent att det har blivit mycket sämre eller något sämre under de senaste 10 till15 åren.

Björn Elmbrant
Ledare

Globaliseringens vinnare och förlorare

Slipp vinstskatt - flytta ditt bolag till Estland. Rapport i SVT1 toppades i måndags av nyheten att den här sortens erbjudanden nu finns på säljsajten Blocket. Även om det är svårt att veta hur många som nappar, visar detta att nationella skattebaser riskerar att erodera i en globaliserad ekonomi.Samtidigt lade i måndags Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Välfärdsråd fram sin rapport "Svensk välfärd och globala marknader", som pläderar för att Sverige bör slå vakt om skatter som inte kan flytta utomlands.  Och man kritiserar att fastighetskatten nu sänks, eftersom det är "ett steg i fel riktning".

Per Wirtén
Ledare

Hänsyn till "kultur" är rasism

Förra året stängdes Hermodsdalsskolan i Malmö. Stadsdelsnämnden ansåg att våldet och hoten var bortom kontroll. I söndags sändes Dokument inifrån där Evin Rubar undrade vad som egentligen har hänt.Ett svar var att många av eleverna har ärvt våldet hemifrån. Deras invandrade föräldrar hade agat, gett örfilar och pucklat på. Skola och socialtjänst hade nog anat men förhållit sig passiva. De ville inte tränga sig på familjelivet. Trots att föräldrarna bröt mot lagen.

Per Wirtén
Ledare

Dags att ta demokratin på allvar

Pakistan har alltid varit ett svajigt land. Humlan som egentligen inte kan flyga. Men nu sugs det långsamt ned i inbördeskrig. Det går inte att undvika minnen från det algeriska inbördeskriget, där revolutionära islamister sågade sig genom offrens halsar tills de kvävdes i eget blod. Det är bra att general Musharraf lovat att val trots allt ska genomföras. Men det här handlar inte om Bhutto eller Musharraf. Inte ens om parlamentsval. Utan om större processer.

Håkan A Bengtsson
Ledare

Frihandelsdoktrinen behöver korrigeras

En av de mer seglivade myterna är att västvärldens resa från fattigdom till välfärd började med industrialiseringen. Vår tids globaliseringsmyt har så fokuserat på de fattiga ländernas industrialisering, att de bör öppna sina marknader och etablera aktiebörser av västeuropeiskt snitt. Jordbrukets betydelse har varit förbisedd i den mån sektorn inte drabbats av grundrecept som ordinerat borttagande av regleringar och statliga stöd. Världsbankens årliga rapport "Agriculture for development" lyfter emellertid fram denna näring.

Ledare

Tydlig oppositionspolitik ger utdelning

Anders Fogh Rasmussen fortsätter att styra Danmark. Hans högerliberala parti Venstre gick tillbaka i gårdagens val, men kan sitta kvar vid makten med stöd av Konservative Folkeparti och Dansk Folkeparti, som båda gick fram. Allt tyder på att Pia Kjaersgaards främlingsfientliga Dansk Folkeparti kommer att fortsätta ställa krav på en hårdare asyl- och flyktingpolitik. Med ett försvagat Venstre kommer statsminister Fogh Rasmussen få svårt att stå emot.

Ledare

Systemskiftet är här

Helene Norberg Konsult & Analys har skrivit en rapport. Det är en rapport som rymmer ett systemskifte och den diskuterades av Stockholms läns landstings allmänna utskott i går kväll. Rapporten som är beställd av den borgerliga majoriteten beskriver hur högern ska kunna genomföra något som man inte har sökt mandat för. Något som man inte har fått mandat för. Något vars konsekvenser är omöjliga att överblicka. Något som när det väl är genomfört inte går att göra ogjort. Detta något rör i praktiken sjukvården i Södertälje och i teorin de principer som hittills varit grundläggande för svensk vård.

Ledare

Sverige behöver en progressiv röst

Framtiden är inte given. För att bygga en bättre framtid krävs gemensamma lösningar och långsiktiga perspektiv. Det råder i Sverige en akut brist på röster som kommenterar samhället utifrån den insikten. Ekonomisk tillväxt, produktivitet och förändringar är nödvändigt. Men det krävs en progressiv politik för att vi ska bli mer jämlika i takt med att samhället blir rikare. Och progressiv politik kräver idéer om förändring. Sverige behöver en ledarsida som kan kommentera samtiden utifrån en vision om en bättre framtid. En ledarsida som kan ge nya perspektiv på områden som behöver åtgärder, för att sedan diskutera vad vi tillsammans kan göra för att bygga något bättre. Det handlar om att röra sig framåt. Framåt som samhälle och därför framåt som enskilda människor.

Håkan A Bengtsson
Ledare

Omvändelse under galgen

Socialdemokraternas opinionssiffror ligger nu på nivåer som minner om fornstora dagar. Men agerandet efter valet har inte varit helt förtroendeingivande. De försöksballonger som ledande socialdemokrater har släppt upp (på DN-debatt!) imponerar inte heller. Oavsett om det har handlat om att acceptera mer privat sjukvård, ställa mer krav på medborgarna i socialförsäkringssystemet, lyssna på IKEA-chefen eller gå Jan Björklund till mötes.Intrycket av dessa utspel är snarast att socialdemokraterna accepterar borgerliga ståndpunkter, än utvecklar en egen analys och politik.