Mats Wingborg

Mats Wingborg är skribent och utredare. Han har skrivit flera böcker och rapporter om arbetsmarknad, skolpolitik och högerradikala partier i Europa. Till specialområdena hör osäkra anställningsvillkor, svenska företag i utvecklingsländer, ekonomiska frizoner, den globala fackföreningsrörelsen, facklig organisering, villkoren för utländska bärplockare, kooperativa företag och teorier om jämlikhet.