Daniel Mathisen

Daniel är tf politisk chefredaktör på Dagens Arena och frilansjournalist. Några av uppdragsgivarna är Dagens Arbete, Tiden, Politism och Arbetet. Daniel har tidigare jobbat på Dagens industri och varit chefredaktör på tidningen Frihet. Han är också författare till "SSU 100 – mellan vision & verklighet", en bok om det socialdemokratiska ungdomsförbundets hundraåriga historia.