Debatt

Debatt

Natomedlemskapet får inte sänka Sveriges fredsambitioner

Nato Ett svenskt Natomedlemskap gör varken Sverige eller världen säkrare eller mer demokratisk - snarare tvärtom. Nato är en militärallians som bygger på hot om massförstörelsevapen och där odemokratiska länder ingår. Det är nu av avgörande betydelse att den svenska Natopolitiken och dess risker debatteras och blir tydlig under riksdagens extrainsatta utrikespolitiska debatt i dag. Det skriver Karin Wall Härdfeldt och Gabriella Irsten från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Debatt

Elever i behov av särskilt stöd behöver kvalificerad personal

Slutreplik Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tydliggör inte de långsiktiga konsekvenser en segregerad skolgång kan innebära för unga människor. Det är begripligt att myndigheten genomför det den åläggs av sin uppdragsgivare. Men SPSM måste även förhålla sig till forskningsresultat, lagstiftning och internationella konventioner. Det skriver Gunnlaugur Magnússon, docent i pedagogik och Johan Malmqvist, professor i pedagogik i en slutreplik.