Fördelning kvinnor män

Bild: Riksdagens utredningstjänst