Oacceptabelt för äldre vid psykisk ohälsa

Sverige ligger efter när det gäller upplevd tillgänglighet och tillgång till fast vårdkontakt, enligt internationell jämförelse. Det riskerar att drabba äldre personer med psykisk ohälsa extra hårt, skriver Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.