Corona i anti-demokratins tjänst

Israel, Turkiet, Kina och nu senast Ungern. Alla länder som i coronahanteringens namn inskränkt demokratin. De makthavare som stiftat nya lagar mot yttrandefriheten och övervakning kallar dem tillfälliga. Så länge krisen råder. Det är tolkningen av när krisen är över som blir den avgörande frågan.