Brister i alla delar av arbetet mot arbetskraftsexploatering

Trots skärpt lagstiftning och tydlig vision om minskad arbetskraftsexploatering så har det inte lett till att fler arbetsgivare straffas för tvångsarbete eller människoexploatering. Statens arbete på området brister i alla delar. Det menar Riksrevisionen.