Det är fredag i Göteborg och på Socialdemokraternas partikongress står striden mellan å ena sidan partistyrelsens mycket försiktiga kompromissförslag – ”det allvarligaste hotet mot det fria näringslivet på decennier” enligt Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström – och skarpare skrivningar som väl i så fall måste betraktas som ren stalinism. Vi har också hört radiodebatter där en socialdemokrat förklarar att en annan sosse, en mer friskolepositiv person, rör sig åt Pinochet-hållet. Borgerliga debattörer och tankesultaner varnar för att samtliga vinstdrivande välfärdsföretag kastar ut skolbarn och dementa på gatan i samma sekund som vinstbegränsningarna införs. Ett magnatfeministiskt kollektiv kallat ”Välfärdens Grupp 8” har uppstått, och förvirrat. I sociala medier, och ett eller annat utspel, hetsar lobbyisterna som fick de betalt för det.

Tonläget har sammanfattningsvis varit högt.

Därför är det nog många som tycker att det är skönt att det äntligen är dags för S-kongressen att fatta beslut. Ska det bli som Stefan Löfven sagt? Att förbjuda vinster ”låter sig inte göras”. Eller ska det bli som Malmö-kommunalrådet Andreas Schönström hälsade riskkapitalisterna i välfärden: ”Festen är slut. Dags för er att dra.”

Det är fortfarande svårbedömt och för bara två veckor sedan trodde nog många att Löfvens tydliga nej till vinstförbud skulle tvinga fram rättning i leden utan krumbuktande. Men den senaste veckan har det i stället låtit tvärtom – och LO-linjens uttalade vinstbegränsning, men med chans till kommunala undantag – har vunnit mark.

Det senaste budet är att S går längre när det gäller skolor, ett slags kommunalt veto för nyetableringar av skolor men lägger sig i linje med partistyrelsen i övrigt.

Tidigare har Socialdemokraternas partistyrelseförslag om den delen sammanfattats såhär:
”På skolans område vill vi se ett ökat kommunalt inflytande över nyetableringar, genom att ett obligatoriskt samråd sker medkommunen innan en fristående skola får tillstånd. Det ska vara möjligt för kommuner att själva välja om de vill införa LOV eller inte. Detta innebär att vi säger nej till förslaget att göra LOV obligatoriskt. Vidare vill vi förändra LOV, så att fri etablering för företagen inte längre ska vara möjlig.”

Nu är man beredd att byta den första meningens ”ökat kommunalt inflytande” mot ”avgörande kommunalt inflytande”. En viktig skillnad, som leder mot i praktiken ett kommunalt veto, men ingen större eftergift egentligen.

Personer med insyn i processen säger å ena sidan att det finns ett ”mycket starkt stöd för partistyrelsen” och att frågan inte kommer att avgöras i konfliktfyllda infekterade omröstningar där radikalt olika förslag står mot varandra. De flesta ombud är eniga om att det viktigaste är att få bort regeringen, därför är man beredd att kompromissa, man ska inte överdriva motsättningarna.

Även ”Det är dags att dra”-Skåne försöker nu kompromissa genom att närma sig LO:s förslag. Så här skriver de i ett dokument Dagens Arena tagit del av:
”Yttrande i enlighet med LO:s förslag om non profit-princip i välfärden.
Tilltron till välfärden kräver vinstbegränsning. Detta ska ske genom lagstiftning, där det slås fast att normen är att skattefinansierad välfärdsverksamhet drivs utifrån en non profit-princip. Kommuner och landsting kan dock genom driftsavtal frångå denna norm.”

Sammanfattningsvis är det ändå fortfarande öppet, enligt de som har insyn. ”Det står och väger men man gör allt från partistyrelsens sida för att sprida bilden av att kompromissen redan är klar i media.”

Fler kompromissbud, och eventuellt en vända med partipiskan, är alltså att vänta under dagen.

UPPDATERAT:
På fredagseftermiddagen publicerades en ny version av Socialdemokraternas framtidskontakt på  kongressajten. Nu finns skrivelser i framtidskontraktet om att vinstintresset “inte ska vara styrande i välfärden”. Den förändrade texten, nyckeln till kompromiss, lyder:

“För att motverka den växande skolsegregationen och för att säkerställa att barn och ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar möts och ges likvärdiga chanser, krävs att kommunerna som ansvariga för skolan får möjlighet att aktivt planera när och var nya skolor ska etableras. Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar. Det ska krävas ett samarbetsavtal med den offentliga huvudmannen för att etablera en ny fristående skola. Staten ska därtill säkra den nationella likvärdigheten vid tillståndsprövningen av nya fristående skolor.”

I övrigt skriver man också:
“För att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten och för att upprätthålla välfärdssektorns  framtida legitimitet krävs att möjligheterna för riskkapitalister och andra aktörer att plocka ut privata vinster, och göra andra former av värdeöverföringar från välfärdssektorn, avsevärt begränsas. Den främsta kvalitetsfaktorn är personalen och dess kompetens. Därför ska det ställas krav på bemanning, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader i välfärden, så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande kommunal och landstingskommunal verksamhet. Sammantagna ska våra förslag om nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras.

För att ny välfärdsverksamhet ska kunna starta måste det finnas tillräckligt med underlag i form av exempelvis elever eller vårdtagare. Lagen om valfrihet ska inte vara obligatorisk, och bör dessutom förändras så att fri etablering inte längre är möjlig. Kommuner och landsting avgör om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart non profit-aktörer.”