Mer än priset ska ha betydelse när kommunerna handlar upp mat till våra skolor och äldreboenden. Regeringen tolkar EU-lagen om upphandling extremt hårt vilket gör det svårt för kommuner att köpa ekologiska produkter, det skriver tre toppnamn inom Vänsterpartiet.

Du försöker köpa ekologisk mat och undviker kött från utländska djurfabriker. Men vet du vad ditt barn åt på förskolan idag?

Maten på våra skolor och äldreboenden köps in av kommunen. Mjölk, kött och pasta upphandlas och köps oftast från den som säljer billigast. Vänsterpartiet vill att mer än priset ska ha betydelse. För oss är det viktigt med god djurhållning, ekologiska produkter och närodlad mat.

Jämfört med andra länder är den svenska tolkningen av EU-lagen om upphandling extremt hård. Reinfeldt-regeringen är ansvarig för det. I en vetenskaplig rapport från Svenska institutet för europapolitiska studier konstaterades att orsakerna var ”en brist på politisk vilja att utnyttja de möjligheter som finns”.

Tidigare gjorde EU-lagstiftningen det svårt för kommuner att till exempel beställa ekologiska produkter. Efter hårt arbete och påtryckningar på EU-nivå ändrades den grundläggande EU-lagstiftningen för några månader sedan.

Nu finns chansen att rösta på ett parti som tycker att våra barn och äldre är värd den bästa maten – även om det inte är den allra billigaste. Det har vi åstadkommit i rött styrda Södertälje, där 50 procent av maten är ekologisk. Motsvarande siffra i högerns Stockholm är 22 procent.

Med Vänsterpartiet i styre i Stockholm stad kan våra barn och äldre få hälsosam mat som är odlad i närområdet. För djurens skull, för miljöns skull och för vår hälsas skull.

Malin Björk, toppkandidat (V) i EU-valet
Jens Holm (V), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson
Ann-Margarethe Livh, gruppledare Vänsterpartiet i Stockholms stad