Systemet var aldrig till för dem

Den uttalade strategin var att skydda de äldre, men vad gjordes för dem? Diskrepansen i det stöd som sjukvården fått från befolkning, stat och myndigheter jämfört med äldreomsorgen i pandemin är slående, skriver AT-läkaren Fanny Nilsson.