Hög tid för att S att ta ställning för lagliga vägar till Europa. EU-politiken måste användas som ett verktyg och inte en bekväm ursäkt för att stänga flyktingar ute.

En flyktingbåt med hundratals människor förliste utanför Italien i förra veckan. Över 130 människor, däribland många barn, har rapporterats drunknade. Det är långt ifrån den första tragedin av detta slag, och heller inte den sista. Att människor på flykt tvingas riskera livet via livsfarliga smuggelrutter är en direkt konsekvens av den europeiska migrationspolitiken. För människor i behov av skydd finns inga lagliga sätt att ta sig in i Fort Europa.

Bristen på säkra vägar till Europa har länge uppmärksammats av asylrörelsen. Frågan har dock blivit särskilt aktuell i samband med den eskalerande situationen i Syrien där över två miljoner människor beräknas nu vara på flykt. Migrationsverket fattade nyligen ett efterlängta beslutet att alla från Syrien som söker asyl i Sverige ska beviljas permanent uppehållstillstånd. Ändå kvarstår frågan: hur ska de ta sig hit?

Svaret är att det inte går att få lagligt inresetillstånd. Migrationsverket konstaterade redan under sommaren att Sverige tagit emot betydligt färre asylsökande från Syrien än väntat. Svensk migrationspolitik är pinsamt inkonsekvent: å ena sidan ska alla syrier beviljas uppehållstillstånd, å andra sidan förhindras de att ta sig hit för att söka asyl.

Problemet stavas den europeiska migrationspolitiken. Medlemskapet i EU innebär inte bara fri rörelse inom unionen utan också höga murar mot omvärlden, framför allt mot flyktingar. Trots uppenbara brister förhåller sig våra politiker till Fort Europa som en orubblig konstruktion.

Tidigare i år klubbades ett nytt europeiskt asyl- och migrationspaket igenom i Europaparlamentet. Även om paketet innebar vissa förbättringar så missade man chansen att göra något åt de människovidriga förhållanden som råder i det europeiska flyktingmottagandet.

Parlamentet lyckades exempelvis inte enas om att ensamkommande barn ska undantas Dublinförordningens första asyllandsprincip. Det beskedet kom i stället från EU-domstolen. I ett uppmärksammat mål slog domstolen fast att barnets bästa alltid skall råda.

EU-domen ska dock ses i kontrast till partiernas deprimerande tystnad och handlingsförlamning i de migrationspolitiska frågorna. De högerextrema krafter som växer i Europa har gjort att politiker inte vågar ta strid för en rättighetsbaserad migrationspolitik. Genom att lyfta migrationspolitikens realitet och brutalitet tror vi att det är fullt möjligt att öka den redan breda opinionen för ett rättighetsbaserat och rättssäkert migrationssystem i Sverige och Europa.

S-studenter driver frågan om att säkra lagliga vägar till Europa. Civilsamhället har redan lyft flera möjliga lösningar: asylviseringar så att människor på lagligt sätt kan ta sig till Sverige och få sin sak prövad och avskaffat visumkrav i samband med humanitära katastrofer och konflikter, såsom i dagens Syrien.

Dessa förslag har vunnit gehör i flera andra partier. Röster höjs från både vänstern och folkpartistiskt håll om att skapa lagliga vägar till Europa för asylsökande. Från Socialdemokraterna råder dock en tystnad.

Det är dags för Socialdemokraterna att visa politiskt mod och ta ställning för lagliga vägar till Europa. EU-politiken måste användas som ett verktyg och inte en bekväm ursäkt för att stänga flyktingar ute. Vi socialdemokrater måste arbeta för ett Europa som hedrar sina åtaganden om mänskliga rättigheter, och där människor inte ska riskera sina liv längs fortets gräns!

Talla Alkurdi, ordförande Socialdemokratiska studentförbundet
Åsa Odin Ekman, projektledare Socialdemokratiska studentförbundets migrationspolitiska nätverk