(S) behöver alternativ till sjukvårdens kommersialisering

Sjukvården har gått från paradgren till sänke för Socialdemokraterna enligt den valanalys som partiet nyligen presenterade. Vill man även fortsättningsvis ensidigt prioritera offentlig finansiering av privat vinstdriven vård genom vårdvalssystem, undrar Göran Dahlgren.