Ulla Adolfsson

debatt Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har glädjande nog öppnat för att se över aktivitets- och sjukersättningen. Men den lagändringen måste ske snabbt, skriver Autism- och Aspergerförbundets ordförande Ulla Adolfsson.

Personer med autism har i genomsnitt 2 657 kronor över per månad när hyran är betald, visar LSS-enkäten från Autism- och Aspergerförbundet. Det ska jämföras med existensminimum, som ligger på 4 923 kronor. LSS-enkäten undersöker villkoren för personer med autism som har stödinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Redan 2008 föreslog regeringens LSS-kommitté att utreda om personer med funktionsnedsättning har merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Men i LSS-utredningen som presenterades i januari i år saknas tyvärr alla ambitioner att ta fram fakta i frågan. Att inte ha merkostnader är en viktig funktionsrättsprincip, men i praktiken gäller dock inte den principen för de cirka 27 000 personer som har en LSS-bostad.

Vår undersökning bland personer med autism och deras anhöriga visar att den ekonomiska situationen för många med autism är ohållbar. Regeringen behöver snabbt ta initiativ för att motverka den fattigdom som i dag är en bister verklighet för många som har behov av LSS-insatser och som har sin inkomst från aktivitets- eller sjukersättning. Ingen har i dag helhetsansvaret för den enskilda individens ekonomiska situation, och det är något som Sveriges nya socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi måste rätta till.

Att Shekarabi, efter en granskning av SVT, öppnat för att ändra lagen kring aktivitets- och sjukersättningen är mycket efterlängtat. Alla måste garanteras en ekonomisk nivå som ger möjlighet till goda levnadsvillkor. Regeringen måste höja aktivitets- och sjukersättningen till en rimlig nivå och återställa skyddsparagrafen (§ 19) i LSS som säkerställer att personer med funktionsnedsättningar kan leva på samma villkor som andra.

Dessutom behöver Shekarabi se till att:

  • Hindra kommuner från att ta ut orimlig hyra
    Många kommuner tillämpar hyreslagenistället för LSS och bakar därmed in avgifter som inte bör avkrävas personer med funktionsnedsättningar, exempelvis för gemensamhetsutrymmen i gruppbostad. Regeringen bör föreslå att hyreslagen inte ska kunna användas för att kringgå LSS och därmed förhindra orättvisa merkostnader.
  • Respektera merkostnadsprincipen
    I dag efterlevs inte merkostnadsprincipen i praktiken. Regeringen måste se till att människor inte får större kostnader på grund av sin funktionsnedsättning. En framtida proposition måste innehålla skrivelser som ser till att merkostnader inte uppstår.

Ardalan Shekarabi är ny i rollen som socialförsäkringsminister. Det ger honom stora möjligheter att redan från början se till att de ekonomiska förutsättningarna blir bättre och att kommuners besparingar inte drabbar personer med autism och andra funktionsnedsättningar. Personer med autism har samma rätt till ett gott liv som alla andra – de ska inte vara dömda till ett liv i fattigdom.

Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet