Pensionsmyndigheten fortsätter blunda för fakta 

Tyvärr blundar Pensionsmyndigheten i sin replik för det obestridliga sakförhållandet att den allmänna pensionen har rasat kraftigt de senaste femton åren, oavsett vilket inkomstmått som används, skriver Eva Eriksson SPF Seniorerna och Håkan Svärdman Forena.