Nedrustad äldreomsorg görs osynlig för väljarna

Nedrustningen av äldreomsorgen under de senaste 20 åren är konsekvensen av en otydlig lagstiftning. Socialtjänstlagen lämnar ett outtalat och orimligt spelrum för den kommunala självstyrelsen, att utan insyn spara in på sin äldrevård, skriver Joachim Vogel professor emeritus i sociologi,