Bild: Mikael Good
Bild: Mikael Good

Det är dags att vi lägger historien bakom oss och inkluderar romerna i vår europeiska gemenskap, skriver Mikael Good, Hjärta till hjärta.

Förra året besökte jag tre byar i Pauleascaområdet i Rumänien. Med egna ögon fick jag uppleva fattigdomen och misären i byarna. Många av dem som tigger i Jönköping, Linköping och Stockholm kommer från Pauleasca.

Många av husen i byarna liknar mest hyddor, byggda av spillvirke som isolerats med vass och lera, enkla kaminer kämpar en ojämn kamp mot nattkölden. Bara en del av husen har el.

Rinnande vatten saknas och dasset står på gården. Asfalten slutar där de romska byarna börjar och vägen övergår i en knappt farbar grusväg. Arbetslösheten i området är 80-90 procent. Tidigare arbetsmigrerade många till länder i södra Europa. När jobben tröt sökte sig de sig stället norrut och började dyka upp i Sverige.

När det kommer till barnens överlevnad är föräldrar beredda att göra nästan vad som helst. Jag hade nog också rest iväg, svalt stoltheten och satt mig på gatan för att tigga i ett okänt land om inga andra möjligheter fanns. De flesta av oss har släktingar som lämnade Fattigsverige för Amerika i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det ledde ofta till nya möjligheter, men för en del blev guldet till sand och de sjönk allt djupare ner i fattigdom och misär i det nya landet.

Med tanke på vår historia bör vi inte säga nej till människor i nöd. Vi bör fortsätta att vandra på medmänsklighetens och solidaritetens väg och öppna våra hjärtan för utsatta medmänniskor som Fredrik Reinfeldt rakryggat vädjade i samband med riksdagsvalet.

Ingen som kommer till Sverige ska behöva sova under bar himmel i ständig oro över att bli avhyst. Avhysningar är inte någon lösning, avhysningar är kostsamma och kommer bara att leda till att improviserade bostäder byggs någon annanstans.

Det minsta vi kan göra är att erbjuda tak över huvudet. Ett boende där kommuner står för kostnaden och civilsamhället för volontärer. Men vi måste ha i åtanke att ett boende bara är hjälp för stunden. Vill vi göra något åt grundorsakerna till den desperata migrationen måste vi jobba långsiktigt och målmedvetet i hemländerna. Behoven är enorma. Vi behöver se till så att romerna får verktyg som de behöver för att själva bryta sig ur fattigdom och utanförskap.

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta har startat upp projekt Team Roma i Bulgarien och Rumänien. Vi tror att det kommer att behövas insatser inom fyra fokusområden i tätt samarbete med andra organisationer och myndigheter för att nå en långsiktig förändring:

  • Utbildning för unga, alfabetiseringsprogram och yrkesutbildningar för vuxna
  • Hälsoinsatser med prioritet på småbarnsföräldrar
  • Försörjning, produktion av diverse produkter samt mikrolån för att stimulera företagande
  • Strukturomvandlande insatser med fokus att på äganderätt till bostäder och identitet till dem som saknar det

Det är viktigt att vi som tror på demokrati står upp för mänskliga rättigheter. I Europa sveper en mörkbrun högervind fram som får allt fler i sitt grepp. I Bulgarien och Ungern ekar slagorden död åt zigenarna på gatorna. Människor är oroliga och risken för pogromer mot romer är överhängande. Det är dags att vi lär oss historieläxan så att inte misstagen från 1930-talet upprepas, då hatet som göddes av lögn och halvsanningar till sist satte Europa i brand.

Det är dags att vi lägger historien bakom oss och inkluderar romerna i vår europeiska gemenskap. Rom är romani för människa. Oavsett nationalitet, etnicitet, religiös tro och könstillhörighet är vi alla romer och Gud älskar oss precis som vi är.

Mikael Good, Hjärta till hjärta