Emilia Ljungar

debatt Högerpolitik kan tackla klimatutmaningarna och miljöproblemen bättre än vad vänsterns plakatpolitik någonsin kommer att göra. Vi behöver innovation och effektiva lösningar, inte ogenomtänkta symbolåtgärder, skriver MUFs Emilia Ljungar.

2030 menar FN:s klimatpanel på att vi måste ha halverat våra koldioxidutsläpp. Kostnaderna för framtida klimatflyktingar, översvämningar, föroreningar, bränder och matbrist är nästan för ofantliga för att förstås i sin fulla omfattning.

Regeringens svar på detta är åtgärder som otroligt kostnadsineffektiva subventioner av elcyklar och extrema bensinskatter som slår förödande hårt mot landsbygden och låginkomsttagare. Den politiken kommer aldrig halvera koldioxidutsläppen. Tvärtom fortsätter Sveriges utsläpp bara öka, enligt statistik från Naturvårdsverket.

Att i klimatets namn frånta människor sin frihet är inte att sätta klimatet i första rum.

Istället för statlig symbolpolitik är det vitalt att fokus skiftas åt den verkliga lösningen: de som kan ta fram och iscensätta ny teknik – ingenjörer, forskare, entreprenörer, riskkapitalister och de nya industrialisterna.

Tänk till exempel på Boyan Slat och hans “The Ocean Cleanup” i Nederländerna. Han har konstruerat ett 600 meter långt flöte som plockar upp fem ton skräp i månaden. Ett fullskaligt sådant system beräknas på bara fem år kunna samla upp 50 procent av världshavens skräp.

För att maximera möjligheterna för innovationer som dessa att uppstå i Sverige behöver vi fokusera på att föra politik som skapar rätt förutsättningar. Vi måste släppa fantasin om att pappa staten ska ta hand om alla våra problem så länge vi betalar tillräckligt i skatt. Kraftiga reformer behöver drivas igenom. Det är bara så vi kan lägga grunden för en spelplan där startups och industri snabbt kan komma igång och utvecklas.

Vidare måste högre utbildning, forskning och ambitiösa målsättningar kunna löna sig. Skatten för en höginkomsttagare är för hög. Människor behöver alla incitament de kan få för att klara av att lägga ner de åratal av gediget arbete som krävs för att uppnå något extraordinärt. Känslan av att det i slutändan faktiskt kommer finnas en ärlig utdelning är avgörande.

Slutligen bör det poängteras att tanken om att klimatet måste gå först är riktig. Men att i klimatets namn frånta människor sin frihet är, motsägelsefullt nog, inte att sätta klimatet i första rum. Däremot är att skapa ett ekonomiskt fungerande samhälle som sätter drivna arbetande människor i centrum, där andrum för innovation och ny teknik uppstår, att sätta klimatet i första rum.

För planetens och kommande generationers överlevnad; öppna upp ögonen för verkligheten nu, inte sen när det är för sent. Statlig straffbeskattning och kostsam plakatpolitik kommer aldrig att rädda oss. Framtidens lösningar ligger i civilsamhället.

 

Emilia Ljungar, ledamot MUF Kungsholmen, MUF Stockholm