Nu börjar sanningen om den grekiska krisen bli smärtsamt tydlig. Grekland gjordes till syndabock.

Beror den grekiska finanskrisen på att grekerna är lata? Den bilden har den tyska reaktionära tidningen Bild-Zeitung trummat om i snart tio års tid.

Sveriges Televisions ekonomikommentator Peter Rawet har inte velat vara sämre utan menade i ett Aktuellt-inslag den 22/1 2015 att grekerna måste hållas i hårda tyglar av EU för att inte ”återfalla i missbruksbeteende och börjar dricka sina paraplydrinkar på arbetstid”.

Det har varit som att tala till de döva när Dagens Arena och andra påpekat att grekerna genomsnittligt arbetar längre än andra europeiska folk och att den djupa misär landet hamnat i knappast medger särskilt många paraplydrinkar.

Har grekerna velat smita från sitt ansvar för krisen, genom att andra länder ska betala deras ”springnota”, som till exempel Dagens Industri skrivit? Nej, vi har flera gånger berättat att det är precis tvärtom – upphovet till skuldkrisen är att grekerna tvingats betala tyska och franska storbankers springnotor.

Det har tagit några år, men nu börjar sanningen om den grekiska krisen bli smärtsamt tydlig.

För några veckor sedan publicerade Internationella Valutafondens (IMF) revisionsorgan IEO en utförlig rapport om Grekland. I rapporten slår revisorerna fast att grekerna gjorts ansvariga för en kris, som främst framkallats av EU:s och IMF:s misslyckade gemensamma krishantering.

De tjänstemän från valutafonden som försökt hanterat Greklands problem, har varit en okritisk hejarklack för europrojektet. De begrep aldrig att en systematisk kris skulle kunna drabba systemet, just genom att en valutaunion utan en politisk union är särskilt sårbar.

När finanskrisen växt till en bankkris, måste bankerna och europrojektet räddas där Grekland gjordes till syndabocken, som fick betala tyska och franska bankers lättsinniga utlåning. Grekerna ålades vad som kallas en intern devalvering.

Men genom att ensidigt pressa utgifter och löner, hamnade landet i en nedåtspiral, där den grekiska statsskulden nu växt till astronomiska och ohanterliga belopp.

Hur kunde det vara möjligt att ekonomiska proffs i en ansedd institution som valutafonden hamnar så snett? Ett ”grupptänkande” med och en ”underfallenhetskultur” gementom eurozonens sparsamhetsbesatta finansministrar dolde de gemensamma felbedömningarna, menar IEO.

Men revisorerna hävdar också att de IMF-tjänstemän som hanterade Grekland missledde sin egen styrelse. Många av de tokiga besluten fattades utan att revisorerna nu kunnat hitta skriftlig dokumentation.

Man kan säga att revisionsrapporten, väldokumenterad och detaljerad, är ännu en alarmerande bild att lägga till andra om EU:s kris. För det går inte att ha styvbarn eller syndabockar i ett fungerande samarbete. Inte minst de som värnar om den europeiska gemenskapstanken borde uppmärksamma vad IMF:s revisorer sagt. Men bortsett från någon artikel om rapporten tycks svenska medier också präglas av en ”underfallenhetskultur”.

Fast det vore på sin plats om Sveriges Television på bästa sändningstid kunde be om ursäkt för vad man sagt om grekernas lättjefulla paraplydrinkar.