Ge förortens invånare förtur till vaccin

Studier visar att fattigare invånare i städernas tättbebyggda ytterområden löper högre risk att dö av Covid-19, och dessutom högre risk att bli arbetslösa. Efter de äldre och vårdpersonal bär dessa personer ha förtur till vaccin, skriver Göran Collste, sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd.