Detta blir 20-talets nya strider

Vi befinner oss redan bortom ”the point of no return”, där kampen för såväl liberala som socialistiska värderingar har förlorat. Och om vi ska ta den politiska strömning som nu dominerar världen på allvar, krävs det att vi börjar förstå kulturpolitik, skriver Jenny Lindahl.