Ännu en privatisering är inte lösningen på vårdkrisen

Timbro föreslår privatisering av Södersjukhuset. Det vore ett stort misstag och skulle innebära en fortsättning på det marknadsexperiment som slitit sönder och dränerat stockholmarnas gemensamma vård i flera decennier, skriver Jonas Lindberg (V).