Bild: Riksdagen & Centerpartiet

Vissa tycks tro att vägen till arbetsmarknadspolitisk framgång går via storskaliga statliga utbildningssatsningar. Genom högre skattutgifter och mer statligt inflytande kan man lösa allt, enligt den del av oppositionen som skiftar i olika röda nyanser. Vi i Centerpartiet vet att vägen till en sund samhällsekonomi, en bra välfärd och en möjligheternas arbetsmarknad går via bättre förutsättningar för företagande och ökad tillväxt.

Centerpartiet och Alliansen har ända sedan maktskiftet 2006 genomfört en rad reformer som alla har förbättrat den svenska arbetsmarknaden. Vi har fått fler i sysselsättning och minskat arbetslösheten under en period då världsekonomin har genomgått en av sina värsta kriser genom tiderna. Vi har öppnat upp arbetsmarknaden för människor som tidigare har tvingats agera åskådare. Långtidsarbetslösa, utlandsfödda, unga och kvinnor har med Alliansens politik fått den chans de så länge har efterfrågat.

Tanken att staten och de offentliga systemen är ensam välgörare har bytts ut mot tron på individens egen förmåga att avgöra vad som är bäst för just mig. Vi har tydligt visat att vägen mot framtiden går via valfrihet och individuella lösningar.

Centerpartiet har också fortsatt att bygga vidare på den fundamentala tanke som Karin Söder lyfte som partiordförande. Hon såg tidigt att ett starkt välfärdssamhälle kräver goda villkor för företagande. Det är företagarna i Sverige som skapar tillväxt och skatteintäkter och som lägger grunden för ett välfärdssystem som klarar av att behålla en hög kvalité, trots en allt större och äldre befolkning.

I en tid då den demografiska utmaningen blir allt större är det viktigt att bära med sig Karin Söders tanke. Vi måste lämna föreställningen av välfärdssystemet och näringslivet som två motsatta intressen. Välfärden förutsätter goda villkor för företagsamma människor. Dels för att välfärden är, och ska fortsatt vara, skattefinansierad. Men också för att den kvinnodominerade välfärdssektorn i sig länge har varit inlåst i ett ineffektivt offentligt monopol.

Vi har kunnat se resultaten av den politiken allt för väl: Dåliga möjligheter att byta arbetsgivare och låga löner för kvinnor som har varit inlåsta i stelbenta offentliga monopol.

Mellan åren 2006 och 2009 fick Sverige över 12 000 nya företagare inom vård- och omsorgssektorn som alla hade en sak gemensamt: De var kvinnor. Centerpartiets och Alliansregeringens valfrihetsreformer, med LOV i spetsen, har för första gången givit kvinnor en reell möjlighet att få bestämma över sin egen arbetsmarknad. Välfärdsföretagandet fungerar som språngbräda både mot styrelserummen och högre löner.

Problemet med arbetsmarknaden i offentlig sektor är i första hand bristen på valfrihet för de anställda. Forskning visar entydigt att den viktigaste faktorn för att öka sin lön är möjligheten att välja och välja bort arbetsgivare – något som har varit närmast omöjligt i kommuner och landsting.

Centerpartiet har målet att minst 50 procent av välfärdstjänsterna i Sverige på sikt ska ske av privata och ideella utförare. Vi vill se ett Sverige där inte bara civilingenjören utan även sjuksköterskan eller hembiträdet har möjlighet att påverka på sin arbetsplats, byta arbetsgivare, och kanske få utlopp för just sin snilleblixt till företagsidé.

Vi vill se ett Sverige där företagsamma människor inte längre ställs mot välfärden. Utan i stället ett Sverige där vi ser hur goda villkor för företagsamhet utgör grunden för jobbskapande både i offentlig och privat sektor.

Annika Qarlsson, ledamot i arbetsmarknadsutskottet för Centerpartiet.

Fotnot: Det här är femte delen i Dagens Arenas debattserie om arbetsmarknadspolitiken. Läs förra måndagens artikel från Folkpartiet här, tisdagens artikel från Socialdemokraterna här, onsdagens artikel från Moderaterna här och torsdagens artikel från Vänsterpartiet här.